Tukea tarvitaan isossa elämänmuutoksessa

Tuula Narvola
Kuvaaja: Tuula Narvola
"Eläkevalmentaja Tepa Miettinen valmentaa Kuopiossa"

Täyttä elämää eläkkeellä –hankkeella on meneillään viimeinen toimintavuosi. Raha-automaattiyhdistys, nykyisin STEA on rahoittanut toimintaa vuodesta 2014. Alusta alkaen yhtenä hankkeen tavoitteena on ollut juurruttaa toiminta osaksi Punaisen Ristin paikallistoimintaa. Nyt keväällä 2017 näyttää siltä, että tämä tavoite on myös suunnitelmien mukaan toteutumassa.

Täyttä elämää eläkkeellä –valmennuksia on pidetty toukokuun 2017 loppuun mennessä  jo 104. Noin 850 henkilöä on osallistunut valmennuksiin 22 paikkakunnalla ympäri Suomea. Olemme kouluttaneet vapaaehtoisia valmentajia viitenä koulutusviikonloppuna. Aktiivisia valmentajia on tällä hetkellä 76. Järjestämme valmennuksia sekä kaikille avoimina yleisövalmennuksina että yhteistyössä työnantajien kanssa osana yritysten työhyvinvointiohjelmia. Yhteistyökumppaneinamme on tällä hetkellä 24 työnantajaa.

Lähetimme vuoden 2016 lopulla kyselyn siihen asti valmennukseen osallistuneille henkilöille ja kysyimme, kuinka moni on mukana vapaaehtoistoiminnassa. Vastausprosentti oli 58 ja ilahduttavasti 40,29 % vastaajista ilmoitti osallistuvansa vapaaehtoistoimintaan joko Punaisella Ristillä tai jonkun muun toimijan piirissä.

Valmennuksiin osallistuneiden mielestä eläkevalmennuksen sisältö tukee hyvin eläkkeelle siirtyviä käsillä olevassa elämänmuutoksessa: asteikolla 1-5 vastausten keskiarvo oli 3,92. Valmennus herätti myös kiitettävästi osallistujia pohtimaan omaa hyvinvointia ja tarjosi työkaluja sen edistämiseen, vastauskeskiarvo 4,01. Ohessa muutama nosto arviointikyselyn avoimesta palautteesta:

"Valmennus hälvensi pelkoja tulevaa kohtaan, se toi realismia tilanteeseen ja pani ajattelemaan eläkeläisyyttä mahdollisuutena."

"Ennen kurssia tunsin itseni jotenkin tarpeettomaksi ja kaduin eläkkeelle jäämistäni. Oli mukava keskustella samassa tilnteessa olevien kanssa. Kurssin jälkeen olen löytänyt paikkani."

"Olen jäämässä kesään mennessä eläkkeelle. Valmennus antoi minulle monia ajatuksia siitä mitä tehdä eläkkeellä. Kurssin edetessä tajusi kuinka paljon mahdollisuuksia elämä voi vielä tarjota. Olen myös siteerannut näitä uusia ajatuksia jo eläkkeellä oleville ystävilleni. Kurssi antoi hyvän pohjan tulevaan elämänmuutokseen."

"Sai keskustella samassa tilanteessa olevien ihmisten kanssa ja pohtia asioita yhdessä. Valmennus antoi mahdollisuuden pysähtyä olennaisten asioiden äärelle. Nosti itsetuntoa ja sai valmentautumaan valmentajaksi, koska koin valmennuksen niin hyödylliseksi. Sain myös ystäviä."

”Jatkakaa samaan tyyliin. Hehkutin kurssianne jo heti ensimmäisen illan jälkeen vaimolleni ja suosittelin hänelle samaa settiä ensi syksynä. Jatkakaa hyvää työtä jatkossakin. ihmiset tarvitsevat tällaista "hoitoon ohjausta" seuraavan - aiemmin täysin tuntemattoman - askeleen ottamisen tukemisessa.”

”Hyviä kursseja paljon nyt ja toivottavasti tulevaisuudessakin. Yksinäiset vanhukset tarvitsevat paljon vapaaehtoistyöntekijöitä niin kotona kuin laitoksissakin. Eläkkeelle siirtyville mahdollisimman paljon tietoa tästä. Siispä useampia Täyttä elämää eläkkeellä -kursseja jatkossa!”