Punaisen Ristin osastot yhdistyvät Akaassa

SPR Hämeen piirin hallitus on kokouksessaan 17.5. hyväksynyt Punaisen Ristin Toijalan, Viialan ja Kylmäkosken osastojen yhdistymisen 1.1.208 alkaen.
Uuden osaston nimeksi tulee Akaan osasto ja se toimii koko Akaan kaupungin alueella.

Tällä hetkellä Akaassa toimii kolme Punaisen Ristin osastoa; joka taajamassa omansa. Talven ja kevään aikana ovat osastojen edustajat käyneet neuvotteluja osastojen mahdollisesta yhdistämisestä.
Yhdistymisasia käsiteltiin kunkin osaston kevätkokouksessa ja jäsenistö ilmaisi halukkuutensa yhdistää voimavarat koko kaupungin alueella.

Osastojen yhdistämisellä pyritään turvaamaan toiminnan jatkuminen kaikissa taajamissa. Tulevan syksyn aikana suunnitellaan uuden, yhteisen osaston toimintaa ja jaetaan vastuualueita eri taajamiin. Syyskokouksessa marraskuun lopulla päätetään tulevan osaston toimintalinjaus, hyväksytään talouden raamit ja valitaan vastuunkantajat ja hallituksen jäsenet.

Jokaisesta taajamasta toivotaan löytyvän vastuullisia tekijöitä, jotta toimintaa pystytään tuottamaan osaston koko alueella paikalliset tarpeet huomioiden.
Tämän vuoden aikana pyritään syventämään nykyisten osastojen yhteistyötä ja lisäämään niin jäsenten kuin kaupunkilaistenkin tietoisuutta Punaisen Ristin toiminnasta. Toiminnan näkyvyyteen panostetaan erityisesti Viialan ja Kylmäkosken alueilla.