SPR yhteistyössä Selvin päin kesään -kampanjan kanssa

Suomen Punainen Risti tekee edelleen yhteistyötä nuoria päihteettömään juhlintaan ja elämäntapaan kannustavan Selvin päin kesään-kampanjan kanssa. Vaikka alaikäisten nuorten (15-18v) alkoholinkäyttö on vähentynyt, ei trendi näytä jatkuvan enää täysi-ikäisyyden saavuttamisen jälkeen, vaan tämä nuorten aikuisten ikäluokka käyttää alkoholia yhtä paljon kuin aiemmin. Edelleen myös suurimmalla osalla alaikäisistä on päihdekokeiluja ja yhä löytyy niitä alaikäisiä, jotka käyttävät alkoholia kuukausittain.

Selvin päin kesään –kampanja huomioi kesän, ja erityisesti kesän aloituksen valmistumisineen ja lomanaloituksineen, juhlintaan keskittyvänä aikana, ja siksi on hyvä kiinnittää huomiota päihteiden käytön negatiivisiin vaikutuksiin ja turvallisen juhlinnan mahdollistamiseen. Nuuskan, sähkösavukkeiden ja kannabiksen yleistyminen sekä päihteitä käyttävien nuorten perheissä havaittu psyykkis-sosiaalisten ongelmien kasaantuminen ovat huolestuttavia seikkoja. Kampanjalla halutaankin painottaa kaikkien päihteiden haitallisuutta ja saada sekä nuoret että vanhemmat tunnistamaan näitä haittoja ja välttämään käyttöä.

Kampanja muistuttaa alkoholinkäytön lisäävän alttiutta tapaturmille, väkivallalle ja toiminnalle, joka saattaa myöhemmin kaduttaa. Näin herätellään nuoria havaitsemaan päihteettömän juhlinnan ja kesän viettämisen etuja. Vanhemmille ja muille kasvattajille tarjotaan vinkkejä ja pohdinnan aihetta, kuinka luoda omilla valinnoilla, esimerkillä ja keskustelulla nuoren kanssa turvallista, päihteettömyyteen kannustavaa ympäristöä ja tulevaisuutta.

Kampanjan nettisivut: http://selvinpainkesaan.fi/ ja  http://selvinpainkesaan.fi/ruotsi/

Kampanjan julisteita on mahdollista tulostaa nettisivuilta niiden auettua. Ellei tulostus onnistu, niin yksittäisiä kappaleita voi tilata festarit@punainenristi.fi