Ensihuollon peruskurssi

ENSIHUOLLON PERUSKURSSI 15 t

TAVOITE
Osallistujalla selkeä kuva ensihuoltotoiminnasta osana Vapaaehtoista pelastuspalvelua ja tuntee ensihuollon toimintamuotojen perusperiaatteet

KURSSIN SISÄLTÖ
1) Ensihuolto osana Vapaaehtoista pelastuspalvelua
2) Ensihuollollinen auttaminen
a. Vaatetus
b. Ruokahuolto
c. Hätämajoitus
d. Ensiapu ja perusterveydenhuolto
e. Neuvonta ja käytännön tuki
f. Henkilötiedustelu ja rekisteröinti
g. Muu aineellinen apu
3) Henkinen tuki
4) Varautuminen onnettomuus- ja kriisitilanteisiin ja auttamisvalmius

KETKÄ KURSSILLE
Henkilöt, jotka haluavat toimia ensihuoltotehtävissä.

AIEMMAT KOULUTUKSET
Kurssille osallistuminen ei edellytä aiempia koulutuksia.

KURSSIN SUORITTANUT
Kurssin suorittanut saa perusvalmiudet toimia Vapepan ensihuoltotehtävissä / ensihuoltoryhmän jäsenenä sekä kurssitodistuksen.

KURSSIN JÄRJESTÄJÄ
Kurssi on osa Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun koulutustoimintaa. Kurssin järjestää SPR piiritoimisto, joka antaa tarkemmat kurssikohtaiset ohjeet.