Ensivastekurssi

TAVOITE

Ensivastekurssi antaa valmiudet toimia ensiauttajana eri organisaatioiden ensivasteyksiköissä, jotka osallistuvat ensihoitotehtäville osana alueellista ensihoitopalvelua.  Ensivastekurssilla perehdytään 54 tunnin aikana kattavasti ensiauttajien yleisimmin kohtaamien hätätilapotilaiden kohtaamiseen sekä Suomen ensihoitopalveluun kokonaisuutena. 

Kurssi koostuu itseopiskelujaksosta sekä lähiopintojaksosta, joka voidaan järjestää ajallisesti eri tavoin järjestävän organisaation Resurssien mukaan. Suoritettuaan kurssin sekä kurssiin liittyvän kurssi kokeen hyväksytysti, kurssilainen voi toimia ensiauttajana Suomen Meripelastusseuran, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön ja Suomen  Punaisen  Ristin  sekä näiden  jäsenjärjestöjen  ensivasteyksiköissä.

Kurssilla opetettavat asiat on suunniteltu siten, että kurssin opetussisältö vastaa mahdollisimman hyvin ensihoitoasetuksen tarkoittamaa ensivasteyksikön henkilöstöltä laadittavaa koulutusta.  Ensivastetoiminnasta vastaa kukin sairaanhoitopiiri omalla alueellaan ja tarkka alueellinen koulutustaso määritellään kunkin sairaanhoitopiirin ensihoidon vastuulääkärin toimesta.  Mahdollisen lisäkoulutuksen järjestämisestä sovitaan paikallisesti ensivastepalvelua tuottavan organisaation ja sairaanhoitopiirin välillä.

 

KETKÄ KURSSILLE

Kurssille voivat hakeutua aktiiviset päivystysoikeuden omaavat ensiapuryhmäläiset.

AIEMMAT KOULUTUKSET

Kurssilaisten tulee olla suorittanut Ensiapupäivystäjän peruskurssi ja EA3-kurssia vahvasti suositellaan.

KURSSIN SUORITTANUT

Kurssin hyväksytyksi suorittanut saa toimia ensiauttajana piirin alueella sairaanhoitopiirin kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Luvan ylläpito edellyttää 3-4 kahden tunnin harjoituskertaa vuodessa sekä vuosittaista näyttökoetta.

KURSSIN JÄRJESTÄJÄ

Kurssin järjestää piiritoimisto, joka antaa tarkemmat kurssikohtaiset ohjeet.