Elvytystä ja kylkiasentoja! Nelisenkymmentä nuorta harjoitteli vapaaehtoisten kanssa ensiapua POP UPissa ja Nuorten illassa Tikkurilassa.

Viime viikon torstaina 6.4.2017 Nuorten turvatalon POP UP/Nuorten ilta -toiminnassa harjoiteltiin nuorten kanssa ensiaputilanteissa toimimista.

Nuorten turvatalon vapaaehtoiset ja työntekijä pitivät Vantaa-infossa nuorille ensiapu-aiheista tietovisaa. Tietovisan lisäksi Tikkurilan nuorisotilalla oli nuorille rastirata. Rastiradalla nuoret pääsivät harjoittelemaan ja testaamaan taitojaan muun muassa elvyttämisessä ja kylkiasentoon kääntämisessä yhdessa Nuorten turvatalon ensiapukouluttajan ja vapaaehtoisten kanssa.

Illan aikana myös keskusteltiin erilaisista auttamistilanteista ja niissä toimimisesta. Lähes kaikki nuoret kertoivat olleensa joskus tilanteessa, jossa ensiaputaidoista oli ollut hyötyä. Osa kertoi myös tilanteista joissa olivat hälyttäneet lisäapua soittamalla hätänumeroon 112. 

Kaiken kaikkiaan Nuorten turvatalon POP UPin ja Nuorten illan ensiapu-teemaiseen iltaan otti osaa nelisenkymmentä nuorta. Teema oli nuorten itsensä toivoma ja se toteutettiin yhteistyössä Vantaan Nuorisopalveluiden kanssa.