Ystävätoimintaan saatavat avustukset Oulun piirissä 2017

"Ystävätoimintaa tuetaan taloudellisesti tällä hetkellä hyvin"

 

Hyvä Päivä- avustus ystävätoiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen tai projektituki hankkeelle. Ei ennaltamäärättyä summaa vaan hakemusten perusteella. Haku jatkuva. Hakulomake Pauliinalle, joka välittää keskustoimistoon oman lausunnon jälkeen.
Lisätietoja ja hakulomake: https://rednet.punainenristi.fi/node/2588

Iloa Ystävyydestä-tapahtuma. Tapahtuma jossa osastot houkuttelevat uusia vapaaehtoisia mukaan jo olemassa olevaan ystävätoimintaan tai osasto haluaa käynnistää ystävätoiminnan osastossaan ja hakevat asiasta kiinnostuneita vapaaehtoisia. Haku ja tapahtuma tämän vuoden aikana. Avoin hakemus Pauliinalle, päätös tehdään piirissä.
Lisätietoja: https://rednet.punainenristi.fi/node/43676

Odd Fellow Samaria ry:n tuki, hakemuksien mukaan tuki jaettu jo tälle vuodelle. (tieto päivitety 11.5.2017)