Ystävätoiminnan peruskurssi lukiossa - osaston, lukion ja piirin työnjako

"Reisjärven, Haapajärven ja Kiimingin lukioissa on jo totetutettu ystävätoiminnan kurssi"

Ystävätoiminnan peruskurssi lukiossa
- osaston, lukion ja piirin työnjako 

                                                                                                   

Osasto:

-         Sopii lukion kanssa yhteistyöstä. Kurssi aikataulullisesti on paras toteutettavaksi jaettuna kahteen, mielellään peräkkäiseen päivään, 3h+3h. Kun yhteistyö on saatu sovittua, yhteys piiriin.

-         Sopii, kuka osastosta tulee vierailemaan kurssilla ja suunnittelemaan yhdessä lukiolaisten kanssa vapaaehtoistoimintaa

 

Lukio:

-         Tiedottaa opiskelijoille kurssista, ottaa ilmoittautumiset vastaan ja ilmoittaa osallistujamäärän viimeistään viikkoa ennen sekä osaston yhteyshenkilölle että piiriin

-         Ottaa vastaan opiskelijoiden raportin ja antaa kurssimerkinnän

 

Piiri:

-         Sopii koulutuspäivät lukion kanssa

-         Kouluttaa

 

 

Lisätietoja:
Pauliina Rasinkangas
Sosiaalipalvelusuunnittelija
Suomen Punainen Risti
Oulun piiri 
p. 040 486 2885
pauliina.rasinkangas@punainenristi.fi