Jyväskylän osaston vapaaehtoiset auttoivat 170 lapsiperhettä, 14 henkeä eri hälytystilanteissa ja antoi ensiapua 389 hengelle vuonna 2016

Kimmo Aho
Kuvaaja: Kimmo Aho

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin 28.3.2017. Paikalla oli 18 henkeä, joista 17 oli Punaisen Ristin Jyväskylän osaston jäseniä.  

Kevätkokouksessa jaettiin myös Punaisen Ristin huomionosoituksia ansioituneille Jyväskylän osaston vapaaehtoisille. Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston hallitus myönsi aktiivimerkit Miia Janhoselle, Helena Liukolle, Niina Matilaiselle, Jarkko Nurmelle, Milla Romuselle, Tero Romuselle sekä Sofia Sarkavalle. Liukolle, Matilaiselle, Nurmelle ja Sarkavalle aktiivimerkit tullaan luovuttamaan myöhemmin, koska he eivät päässeet nyt paikalle. Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin piirihallitus myönsi kokouksessaan 16.12.2016 ansiomerkit Marja Anttilalle, Maija Kaitueelle, Marja Liisa Relanderille sekä Rauni Ylöstalolle. Myönnetyt ansiomerkit luovutettiin kevätkokouksessa palkituille vapaaehtoisille, paitsi Ylöstalolle, jolle merkki tullaan luovuttamaan myöhemmin, koska hän ei päässyt nyt paikalle.

Kevätkokouksessa käsiteltiin Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston toimintakertomus, vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimihenkilöille vuoden 2016 osalta. Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston toiminnan pääpainopiste vuonna 2016 oli valmiustoiminnan kehittämisessä. Jyväskylän ja Kuokkalan osastot osallistuivat valtakunnalliseen Äkkilähtö -valmiusharjoitukseen Kuokkalan koululla 1.10.2016. Koululaisia, heidän vanhempiaan ja sisaruksiaan paikalla oli yhteensä 26.   Harjoitukseen osallistui yhteensä 16 vapaaehtoista Punaisesta Rististä ja Vapaaehtoisesta pelastuspalvelusta. Lisäksi paikalla oli kaksi työntekijää kriisikeskus Mobilesta. Jyväskylän osasto järjesti kaksi henkisen tuen peruskurssia yhdessä Länsi-Suomen piirin kanssa 24.-25.9.2016 vapaaehtoisilleen. Myös ensihuollon peruskurssi järjestettiin Jyväskylässä 19.11.2016. Jyväskylän osasto osallistui vuonna 2016 yhteensä seitsemään hälytystilanteeseen, joista neljä oli ensihuoltotilanteita ja kolme kadonneen henkilön etsintää. Lisäksi yhteen etsintähälytykseen ei saatu liikkeelle vapaaehtoisia. Autettuja hälytystilanteissa oli yhteensä 14. Jyväskylän, Kuokkalan ja Palokan osastojen yhteistyössä järjestämä Nälkäpäivä -keräys (15.-17.9.2016) tuotti Suomen Punaisen Ristin katastrofirahaston yhteensä 24 688,30 euroa. Uusi ystävätoiminnan toimintaryhmä, miehille suunnattu Kokeneet Konkarit aloitti toiminnan 4.5.2016.  Toiminnan piirissä oli vuoden 2016 aikana yhteensä 24 miestä. Jyväskylän osasto jakoi yhteensä 170 eri lapsiperheelle valtakunnallisessa Hyvä Joulumieli -keräyksessä lahjoitettuja 70 euron arvoisia lahjakortteja osaston alueella joulukuussa. Apua tarvinneet perheet etsittiin yhdessä Jyväskylän kaupungin sosiaalitoimen kanssa. Näköasiantuntijat -optikkoverkosto lahjoitti Punaiselle Ristin kautta Jyväskylässä silmälasit 14 vähävaraiselle henkilölle Jyväskylässä marras-joulukuussa.  Silmälaseja tarvinneet etsittiin yhdessä Jyväskylän katulähetyksen ruokapankin kanssa.  Ensiapuryhmät auttoivat järjestämissään ensiapupäivystyksissä yhteensä 389 henkilöä vuonna 2016.  Jyväskylän osaston jäsenmäärä vuoden 2016 lopussa oli yhteensä 1 144 henkeä. Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston tilinpäätös vuodelta 2016 osoitti -491,33 euroa alijäämää.

Jyväskylän osaston kevätkokouksessa käsiteltiin myös Suomen Punaisen Ristin Tikkakosken osaston toimintakertomus, vahvistettiin Tikkakosken osaston tilinpäätös sekä myönnettiin vastuuvapaus Tikkakosken osaston hallituksen jäsenille ja toimihenkilöille vuoden 2016 osalta.  Tikkakosken osasto oli aktiivisesti mukana alueen muiden toimijoiden kanssa erityisesti ystävätoiminnan osalta. Aktiivisia toimijoita oli osastossa edelleen hyvin vähän, mikä rajoitti huomattavasti osallistumista moniin projekteihin. Tikkakosken osaston tilinpäätös vuodelta 2016 osoitti + 163,23 euroa ylijäämää. Tikkakosken osasto purettiin 31.12.2016 ja liitettiin Jyväskylän osastoon 1.1.2017.

Kevätkokous hyväksyi osaltaan Suomen Punaisen Ristin Campuksen osaston liittämisen Jyväskylän osastoon 1.11.2017 lukien. Campuksen osastossa oli vuoden 2016 lopussa 29 jäsentä. Suomen Punaisen Ristin Campuksen osasto on sääntömääräisessä syyskokouksesaan 22.11.2016 päättänyt osaston purkamisesta ja liittämisestä Jyväskylän osastoon. Osasto on perustettu vuonna 2010 ja se on korkeakouluopiskelijoille suunnattu Punaisen Ristin osasto. Lopullisen päätöksen osastoliitoksesta tekee Länsi-Suomen piirin piirihallitus, joka kokoontuu seuraavan kerran syys-lokakuussa 2017.

 

Lisätietoja: Tiedottaja Marko Tervo 040-754 0038, jyvaskyla@punainenristi.fi