Ystävätoiminnan kehittämisprojektin loppuseminaari Seinäjoella

Marianna Tarvainen
Kuvaaja: Marianna Tarvainen
""Ystävätoiminnan kehittämisprojektin loppuseminaari: Teija Matalamäki (vas.), Anne Pälve, Tero Hintsa, Meeri Jaatinen, Erja Salmela""
Marianna Tarvainen
Kuvaaja: Marianna Tarvainen
"Tarja Jalli (vas.) piti puheenvuoron aiheesta Vapaaehtoistoiminta, sen merkitykset ja mielekkyys""
Marianna Tarvainen
Kuvaaja: Marianna Tarvainen
"Projektin aluetyöntekijät Erja Salmela (vas.) ja Anne Pälve kertoivat projektin vaiheista.""
Marianna Tarvainen
Kuvaaja: Marianna Tarvainen
"Länsi-Suomen piirin apulaistoiminnanjohtaja Tero Hintsa esitteli piirin ystävätoimintaa vuodesta 1914 vuoteen 2012."

Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämisprojektin loppuseminaari pidettiin Seinäjoella 21.3.2017. Seminaariin osallistui eri osastojen vapaaehtoisia ja piirin työntekijöitä. Mukana olivat myös Helsingin –Uudenmaan - piirin sosiaalipalvelusuunnittelija Outi Mustonen ja keskustoimistosta Terveyden ja hyvinvoinnin yksikön päällikkö Maria Viljanensekä sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori Maaret Alaranta.

Seminaarin pääpuhujana oli vapaaehtoistoiminnan tuottaja Tarja Jalli  Helsingin Diakonissalaitokselta. Jallin puheenvuoron aiheena oli vapaaehtoistoiminta ja sen merkitykset ja  mielekkyys ihmiselle. Jallin puheenvuoro herätti vilkasta keskustelua ja joku osallistujista totesikin, että kotimatkalla on paljon ajateltavaa.

Kun projekti alkoi vuonna 2012, Länsi-Suomen piirissä oli ystävätoiminnassa mukana n. 1 200 vapaaehtoista. Tällä hetkellä vapaaehtoisia ystävätoimijoita on 1 834! Huimaa vapaaehtoisten määrän kasvua selittää osaltaan ystävätoiminnan lyhytkurssi, joka on kehitetty projektissa.