Ensiapukoulutus

Mauri Ratilainen
Kuvaaja: Mauri Ratilainen
Kimmo Holopainen
Kuvaaja: Kimmo Holopainen

Yleisökurssit

Osaatko tapaturman tai äkillisen sairauskohtauksen sattuessa auttaa itseäsi tai läheistäsi esimerkiksi kotona tai työpaikalla? Näitä taitoja opit ensiapukurssilla.

Punainen Risti Ensiapu Oy järjestää yleisölle suunnattuja ensiapukursseja säännöllisesti päivisin ja viikonloppuisin. Kurssikuvaukset löytyvät alempaa tältä sivulta.

Tutustu kurssiaikatauluihin ja ilmoittaudu ensiapukurssille.

Tilaa kokonainen ensiapukurssi yrityksellesi tai yhteisöllesi

Punainen Risti Ensiapu oy järjestää avointen yleisökurssien lisäksi paljon laadukasta ja monipuolista ensiapukoulutusta yrityksille, kunnille tai muille yhteisöille. Kurssit voivat olla perinteisiä EA1, EA2 tai hätä-EA -kursseja tai juuri teidän tarpeeseenne räätälöityjä kursseja. Yhteydenotot: koulutus.lantinen@punainenristi.fi

Punaisen Ristin erilaiset ensiapukurssit

Ensiapukurssi EA 1® (16 t)

Tavoite: Kurssin suorittanut hallitsee ensiavun antamisen perusteet kurssin sisällön mukaisissa aiheissa.

Sisältö:

 • auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
 • hätäensiavun perusteet; tajuttomalle annettava ensiapu, peruselvytys, vierasesine hengitysteissä, verenkierron häiriötila (sokki)
 • haavat
 • tavallisimmat sairauskohtaukset
 • palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat
 • nivelvammat ja murtumat
 • myrkytykset

Ensiapukurssin EA 1® -todistus on voimassa kolme vuotta. Kurssitodistus on pätevä kaikissa Euroopan maissa. 

Ensiapukurssi EA 2® (16 t)

Tavoite: Kurssin suorittanut osaa aloittaa ensiavun antamisen niin tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa oleville henkilöille kuin haasteellisemmissa ensiapua vaativissa tilanteissa sekä ehkäistä tapaturmia. 

Sisältö:

 • auttamistoiminta ensiapua vaativissa tilanteissa
 • hätäensiapu: peruselvytys (aikuinen, lapsi ja vauva, sisältää myös aikuisen varhaisen defibrilloinin), tajuttomalle annettava ensiapu, verenkierron häiriötila (sokki), vierasesine hengitysteissä
 • vammamekanismin merkitys vamman synnyssä: loukkaantuneen tutkiminen ensiavun antamiseksi, rintakehän, vatsan ja lantion vammat sekä sisäiset verenvuodot, ranka- ja raajavammat, pään ja kasvojen vammat
 • vammojen ensiapu, murtumat, nivel- sekä pehmytosavammat, rasitus- ja lihasvammat
 • loukkaantuneen tilan seuranta ja tarkkailu
 • ensiapuasennot, loukkaantuneen suojaaminen ja siirrot sekä kuljetukset
 • ensiapu ja ehkäisy kylmän aiheuttamissa vammoissa
 • ensiapu ja ehkäisy lämmön aiheuttamissa sairastumisissa

Ryhmäkohtaiset erityisaiheet: ensiavun ja terveystiedon kartuttaminen, oman terveyden ja turvallisuuden edistäminen, valinnaisaiheita kohderyhmän tarpeiden mukaan, PPE-D peruskurssi 4 t

EA 2 -kurssille osallistuvalla tulee olla voimassaoleva EA 1 -kurssin todistus. Ensiapukurssin EA 2® -todistus on voimassa kolme vuotta.

Hätäensiapukurssi / Ensiavun kertauskurssi 4 t

Tavoite:Kurssin suorittanut osaa aloittaa hätäensiavun antamisen sisällön mukaisissa aiheissa.

Sisältö:

 • auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
 • hätäensiavun perusteet; tajuttomalle annettava ensiapu, peruselvytys, vierasesine hengitysteissä, verenkierron häiriötila (sokki), verenvuodon tyrehdyttäminen
 • tarvittaessa ryhmäkohtaisia painotuksia
 • tapaturmien ehkäisy

Hätäensiapukurssi 8 t

Tavoite:Kurssin suorittanut osaa aloittaa hätäensiavun antamisen sisällön mukaisissa aiheissa.

Sisältö:

 • auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
 • hätäensiavun perusteet; tajuttomalle annettava ensiapu, peruselvytys, vierasesine hengitysteissä, verenkierron häiriötila (sokki)
 • haavat
 • tavallisimmat sairauskohtaukset
 • palovammat
 • tarvittaessa ryhmäkohtaisia muita aiheita / painotuksia

 

JÄRJESTÄMME USEITA ERILAISIA KOULUTUKSIA

Ensiapukurssi EA 1® (16 t)

Tavoite: Kurssin suorittanut hallitsee ensiavun antamisen perusteet kurssin sisällön mukaisissa aiheissa.

Sisältö:

 • auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
 • hätäensiavun perusteet; tajuttomalle annettava ensiapu, peruselvytys, vierasesine hengitysteissä, verenkierron häiriötila (sokki)
 • haavat
 • tavallisimmat sairauskohtaukset
 • palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat
 • nivelvammat ja murtumat
 • myrkytykset

Ensiapukurssin EA 1® -todistus on voimassa kolme vuotta. Kurssitodistus on pätevä kaikissa Euroopan maissa. 

 

Ensiapukurssi EA 2® (16 t)

Tavoite: Kurssin suorittanut osaa aloittaa ensiavun antamisen niin tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa oleville henkilöille kuin haasteellisemmissa ensiapua vaativissa tilanteissa sekä ehkäistä tapaturmia. 

Sisältö:

 • auttamistoiminta ensiapua vaativissa tilanteissa
 • hätäensiapu: peruselvytys (aikuinen, lapsi ja vauva, sisältää myös aikuisen varhaisen defibrilloinin), tajuttomalle annettava ensiapu, verenkierron häiriötila (sokki), vierasesine hengitysteissä
 • vammamekanismin merkitys vamman synnyssä: loukkaantuneen tutkiminen ensiavun antamiseksi, rintakehän, vatsan ja lantion vammat sekä sisäiset verenvuodot, ranka- ja raajavammat, pään ja kasvojen vammat
 • vammojen ensiapu, murtumat, nivel- sekä pehmytosavammat, rasitus- ja lihasvammat
 • loukkaantuneen tilan seuranta ja tarkkailu
 • ensiapuasennot, loukkaantuneen suojaaminen ja siirrot sekä kuljetukset
 • ensiapu ja ehkäisy kylmän aiheuttamissa vammoissa
 • ensiapu ja ehkäisy lämmön aiheuttamissa sairastumisissa

Ryhmäkohtaiset erityisaiheet: ensiavun ja terveystiedon kartuttaminen, oman terveyden ja turvallisuuden edistäminen, valinnaisaiheita kohderyhmän tarpeiden mukaan, PPE-D peruskurssi 4 t

EA 2 -kurssille osallistuvalla tulee olla voimassaoleva EA 1 -kurssin todistus. Ensiapukurssin EA 2® -todistus on voimassa kolme vuotta.

 

Hätäensiapukurssi / Ensiavun kertauskurssi 4 t

Tavoite:Kurssin suorittanut osaa aloittaa hätäensiavun antamisen sisällön mukaisissa aiheissa.

Sisältö:

 • auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
 • hätäensiavun perusteet; tajuttomalle annettava ensiapu, peruselvytys, vierasesine hengitysteissä, verenkierron häiriötila (sokki), verenvuodon tyrehdyttäminen
 • tarvittaessa ryhmäkohtaisia painotuksia
 • tapaturmien ehkäisy

 

Hätäensiapukurssi 8 t

Tavoite:Kurssin suorittanut osaa aloittaa hätäensiavun antamisen sisällön mukaisissa aiheissa.

Sisältö:

 • auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
 • hätäensiavun perusteet; tajuttomalle annettava ensiapu, peruselvytys, vierasesine hengitysteissä, verenkierron häiriötila (sokki)
 • haavat
 • tavallisimmat sairauskohtaukset
 • palovammat
 • tarvittaessa ryhmäkohtaisia muita aiheita / painotuksia

 

 

Kurssit toteutetaan yhteistyössä OK-opintokeskuksen kanssa.

- See more at: https://rednet.punainenristi.fi/node/7253#sthash.ThOUiLsd.dpuf