SPR Henkinen tuki

Henkinen tuki on osa kaikkea Punaisen Ristin toimintaa; ensiapuryhmätoiminta, henkisen tuen ja ensihuoltoryhmät, ystävätoiminta, monikulttuurisuustoiminta, seksuaaliterveystyö sekä päihdetyö.

Henkisen tuen perusperiaatteena on turvallisuuden tunteen luominen tai sen palauttaminen. Keskeisiä keinoja ovat rauhallinen läsnäolo, kuuntelu, realistisen toivon antaminen, yhteydenoton luominen lähiomaisiin, ohjeiden antaminen (esimerkiksi Olet kokenut jotain järkyttävää esite), tapahtuneesta kertominen viranomaisilta saadun tiedon mukaan ja jatkoapuun ohjaaminen.

Vapaaehtoiset tekevät viranomaista tukevaa vapaaehtoistyötä. Myös ammattilaiset, jotka ovat vapaaehtoistehtävässä toimivat maallikkoauttajina. Henkisen tuen tehtäviin eivät kuulu ammattilaisille kuuluvat tehtävät kuten  jälkipuinti-istuntojen ohjaaminen. Ammattiapua tarvitsevat autettavat ohjataan ammattiavun piiriin.

Henkisen tuen auttamistilanteista on velvollisuus kieltäytyä, jos autettavat ovat liian lähellä itseä tai omaa elämäntilannetta tai jos oma elämäntilanne ei ole muuten tasapainossa.

Henkisen tuen ryhmien sivut: http://rednet.punainenristi.fi/node/5547

Piirit ja osastot järjestävät myös henkisen tuen koulutusta: http://www.punainenristi.fi/events

Henkisen tuen esitteet eri kielillä löytyvät täältä.

 

 

 

Uutiset

Kuuntelemisen kuusi tasoa – tunnistatko itsesi?

Omiin ajatuksiin ja mielipiteisiin keskittyminen. Et kuuntele, vaan huomiosi keskittyy omien mielipiteiden julki tuomiseen.

Kärkkyminen. Odotat keskustelussa sopivaa rakoa, milloin pääset kertomaan omat hienot juttusi ja mielipiteesi.

Virheiden ja vikojen etsiminen. Kuuntelet toisen sanoja kritiikin ja loukkaantumisen aiheita etsien.
Tiedon etsintä. Keskityt etsimään puheesta tietoa, josta on sinulle hyötyä ja jonka voit yhdistää aiempiin tietoihisi.

Yhdessä voimme paremmin - vapaaehtoisille mielenterveydestä materiaalia on päivitetty.
Materiaali löytyy sekä suomen että ruotsinkielisenä.

Tervetuloa tutustumaan.

Tapahtumat

Ei tapahtumia juuri nyt.