Rasisminvastaisella viikolla toimitaan yhdenvertaisen 100-vuotiaan Suomen puolesta

Punainen Risti kannustaa jokaista suomalaista mukaan luomaan yhdenvertaista, turvallista ja kaikille avointa yhteiskuntaa. Punaisen Ristin valtakunnallista rasisminvastaista viikkoa vietetään tänä vuonna 20.–26. maaliskuuta.

Punaisen Ristin rasisminvastaisen viikon #minäpäätän #jagbestämmer #idecide -kampanja kutsuu mukaan vahvistamaan kuvaa Suomesta avoimena ja hyvänä maana. 
 
Kerro somessa, miten hyvien päätösten, positiivisten mielikuvien, tarinoiden, ystävyyssuhteisen ja kohtaamisten kautta luodaan syrjimätöntä ilmapiiriä kaikille.
 
Kampanjan suojelija on Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistö.
 
Punaisen Ristin perustehtävään kuuluu lain ja asetuksen mukaan avustaa kaikkein heikoimmassa ja haavoittuvimmassa asemassa olevia, puolustaa ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia.
 
Rasistinen käytös on syrjintää, jossa ihmiset asetetaan keskenään eriarvoiseen asemaan taustansa tai oletetun ominaisuutensa perusteella. Punainen Risti puhuu ja toimii moniarvoisen ja yhdenvertaisen yhteiskunnan puolesta, jossa kaikilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet toimia ja vaikuttaa.
 
Rasisminvastaisella viikolla tavalliset suomalaiset ympäri Suomea päättävät ja kannustavat toisiaan toimimaan syrjimättömän Suomen puolesta. Kampanjaan osallistuu kymmeniä järjestöjä, lajiliittoja, urheiluseuroja, urheilijoita sekä viranomaistahoja.
 

Lue lisää rasismivastaisesta työstä, ja tule mukaan tapahtumiin eri puolilla Suomea: eirasismille.fi

Listätietoja:  Monikulttuurisuustoiminnan yhteyshenkilö Maritta Jylhälehto, 040-933 9773