Punaisen Ristin Oulun piirin ja LähiTapiola Pohjoisen ja Kainuun alueyhtiöiden kumppanuusyhteistyö jatkuu; taloudellista tukea saatavana Iloa Ystävyydestä - tapahtuman järjestämiseen

Alejandro Lorenzo
Kuvaaja: Alejandro Lorenzo
"Iloa Ystävyydestä! "

LähiTapiola on jatkanut paikallisosastojen taloudellista tukemista ystävätoimintaan ja ystävätoiminnan ilosanoman levittämiseen.

Osastoilla on mahdollisuus saada taloudellista tukea Iloa Ystävyydestä - tapahtuman järjestämiseen. Iloa Ystävyydestä-tapahtumat tulee sijoittaa ns. valmiisiin tapahtumiin, esim. LähiTapiolan järjestämät turvallisuustapahtumat, Punaisen Ristin viikko, sankarikoulutukset. Aikaisemmasta toimintatavasta poiketen, haku on jatkuva. Ei siis erillistä hakua keväällä ja syksyllä. Tapahtuma tulee pitää vuoden 2017 aikana. Jokainen osasto voi hakea tukea kerran vuodessa.

Mikä on Iloa Ystävyydestä-tapahtuma?
Se on tapahtuma, jossa osastot houkuttelevat uusia vapaaehtoisia mukaan jo olemassa olevaan ystävätoimintaan tai osasto haluaa käynnistää ystävätoiminnan osastossaan ja hakevat asiasta kiinnostuneita vapaaehtoisia. Tapahtuman tulee olla kaikille avoin, sitä tulee markkinoida ja se tulee liittää ns. valmiisiin tapahtumiin, esim. LähiTapiolan järjestämät tapahtumat, Punaisen Ristin viikko.

Tukea on saatavissa vähintään 150€ ja enintään 300€, riippuen tapahtuman etukäteissuunnittelusta.

Lähettäkää siis hakemus, jossa tulee käydä ilmi seuraavat asiat:

- Missä, milloin ja millainen Iloa Ystävyydestä -tapahtuma järjestetään

- Kuka on vastuuhenkilö, ja hänen yhteystietonsa

- Arvioitu kokonaisbudjetti ja mitä rahalla aiotaan tehdä

 

Hakemus lähetetään sähköpostitse:
pauliina.rasinkangas@punainenristi.fi

 

Tuki maksetaan tapahtuman jälkeen toteutuneiden kulujen mukaan, eli kuitit toimitettava piiritoimistoon. Piiri välittää tapahtumien tiedot LähiTapiolalle.

Terveisin,
Pauliina
040 486 2885