"Ystäväkin tarvitsee ystävää"

""Keskeisimmäksi teemaksi vastausten perusteella nousi vapaaehtoisten halu auttaa ja hyvän mielen tuottaminen ystävälle sekä itselle""

Tiina Parkkinen teki sosionomin opinnäytetyönsä Lapin ammattikorkeakouluun aiheesta

"Ystäväkin tarvitsee ystävää"
Vapaaehtoisen kokemuksia ystävätoiminnasta Suomen Punaisen Ristin Oulun piirin alueella
.

"Työn keskeisenä tavoitteena oli ystävätoiminnan kehittäminen. Mielenkiinnon kohteena oli ennen kaikkea ikäihmisille suunnattu ystävätoiminta ja ystävätoiminnan eroavaisuudet maaseuduilla toimivien osastojen ja Oulun kaupungin alueen osastonjen välillä. Aihetta on selvitetty ystävätoiminnan vapaaehtoisille suunnatun kyselyn avulla. Lisäksi työni käsittelee ystävätoimintaan liittyviä aiheita yksinäisyys, vapaaehtoisuus ja Punainen Risti."
 

Opinnäytetyöhön voit käydä tutustumassa tästä