Henkinen tuki

Niklas Meltio / SPR
Kuvaaja: Niklas Meltio / SPR

Keski-Helsingin osasto on jäsenenä Suomen Punaisen Ristin Helsingin osastojen yhteisessä Ensihuoltoyksikössä, joka ylläpitää valmiutta hälytys- ja ensihuoltotehtäviin, myös palveluluonteisiin.
Yksikön toiminta-ajatuksena on ihmisten henkinen ja aineellinen auttaminen onnettomuuksissa ja muissa kriisitilanteissa viranomaisten apuna.