Vinterjippo 2017

Pentti Vänskä
Kuvaaja: Pentti Vänskä
"Vinterjippo i Kuopio februari 2016"

Vad?

Ett utomhusevenemang med låg tröskel som är öppet för alla ungdomar. Det är fråga om ett ställningstagande evenemang i samband med vilket det rekryteras nya frivilliga till FRK:s verksamhet. Ungdomar som redan deltar i verksamheten ombes ta med sig en kompis. Det viktigaste är att man gör något tillsammans och samtidigt bjuder med nya frivilliga i den ordinarie verksamheten.

När?

Evenemanget ordnas i februari–mars (till exempel runt vändagen eller under veckan mot rasism).

Varför?

Via evenemanget rekryteras nya frivilliga med i Röda Korsets verksamhet.

För vem?

För ungdomar.

Vem kan ordna ett Vinterjippo?

Vem som helst. En lokalavdelning inom Röda Korset, en verksamhetsgrupp, en grupp frivilliga inom Röda Korset, en skolklass…

Vilket stöd får man?

Grupper som ordnar ett Vinterjippo får:

  • Stöd för kommunikationen (bland annat logon för kampanjen #Dubbeltupp, foton som kan användas som omslagsbild för Facebook-evenemang, reklamunderlag) – SE BILAGORNA NEDAN!
  • En arbetstagare som stödjer planeringen, om så önskas.
  • Ersättning för kostnaderna för Vinterjippot, max. 50 euro (saft, bullar, reklam och så vidare). De enda kriterierna är att evenemanget är öppet för alla, att det marknadsförs för utomstående på något sätt och att man lägger upp en bild från evenemanget på Facebook-sidan Finnish Red Cross Youth. Kostnaderna ersätts mot kvitton. Mer information fås av Kirsi Salo (kirsi.salo@redcross.fi).
  • Tupla-stänger till deltagarna (kom ihåg att beställa i god tid före evenemanget!).

Som ett samarbete?

Med en annan verksamhetsgrupp? Med en studentorganisation? Med en skolklass? Med en asylförläggning?

Hur görs evenemanget synligt och ställningstagande?

Deltagarna ges möjlighet att på lappar, banderoller av lakan, skyltar och liknande skriva för vilket ändamål de deltar i Vinterjippot. Till exempel: ”Jag åker pulka för vänskap”.
Evenemanget blir synligt och ställningstagande genom att man sprider information om det via sociala medier och om det ändamål för vilket man deltar. Man kan använda hashtaggarna

#rödakorset
#dubbeltupp
#vises
#vändagen
#jagbestämmer

Fanns det någon tävling?

Alla bilder från evenemanget som lagts upp på Finnish Red Cross Youth-sidan och som är försedda med hashtaggen #dubbeltupp deltar i utlottningen. Priset är en Fjällräven Re-Kånken full av Tupla och vinnaren väljs i april 2017!

Hur går man med?

Är du intresserad av att delta i #Dubbeltupp-kampanjen och ordna ett Vinterjippo på din hemort? Anmäl dig via den här länken.