Nuoriso- ja ensiaputoiminta

 

Osastossa toimii nuorten aikuisten ryhmä (18-28-vuotiaat). Ryhmä kokoontuu kerran kuussa erikseen sovituilla ajoilla. Ryhmässä harjoitellaan ensiapua, tutustutaan Punaisen Ristin toimintaan ja periaatteisiin, sekä osallistutaan Punaisen Ristin kampanjoihin yhdessä osaston kanssa.

Jos olet kiinnostunut tulemaan mukaan ryhmään, voit ottaa yhteyttä osaston nuorisotoiminnan yhdyshenkilöön Jonna Hornemaniin (jonna.horneman(at)gmail.com).