Keräykset Kuopiossa

Osallistumme vuosittain valtakunnallisiin Suomen Punaisen Ristin katastrofirahaston keräyksiin, muun muassa Nälkäpäiväkeräykseen syyskuussa. Tarvittaessa järjestämme lyhyempikestoisia keräyksiä tilanteen mukaan. Tietoa valtakunnallisesti https://www.nalkapaiva.fi/

Nälkäpäiväkeräys 24.-26.9.2020

Onnistunutta keräysyhteistyötä PeeÄssän kanssa Kuopiossa

Punaisen Ristin Kuopion osasto on kerännyt yhteistyössä Osuuskauppa PeeÄssän Kuopion toimipaikkojen kanssa 2003-2016 runsas 95.000 euroa varoja Punaisen Ristin auttamistyöhön. Summasta 30% on kerätty SPR:n katastrofirahastoon ja 70% on käytetty osaston oman avustamisvalmiuden ylläpitoon: varusteisiin, kalustoon ja vapaaehtoisten kouluttamiseen. 
SPR Kuopion osasto kiittää PeeÄssää ja sen asiakkaita onnistuneesta keräyksestä. Kaikki keräystä järjestävät henkilöt osastossa ovat vapaaehtoisia. 
 
Osaston keräysjohtaja: Pekka Kenjakka 
 
SPR Kuopion osasto. Itä-Suomen poliisilaitos lupa nro RA/2018/1187 Keräysaika 11.1.2019-10.1.2021 Kuopion kaupungissa. Osaston vapaaehtoisten jäsenten kouluttamiseen, osaston kalusto- ja tarvikehankintoihin sekä tarvittaessa valtakunnallisiin katastrofikeräyksiin.