Keräykset Kuopiossa

Osallistumme vuosittain valtakunnallisiin Suomen Punaisen Ristin katastrofirahaston keräyksiin, muun muassa Nälkäpäiväkeräykseen syyskuussa. Tarvittaessa järjestämme lyhyempikestoisia keräyksiä tilanteen mukaan.

Nälkäpäiväkeräys 20.-22.9.2018

Onnistunutta keräysyhteistyötä PeeÄssän kanssa Kuopiossa

Punaisen Ristin Kuopion osasto on kerännyt yhteistyössä Osuuskauppa PeeÄssän Kuopion toimipaikkojen kanssa 2003-2016 runsas 95.000 euroa varoja Punaisen Ristin auttamistyöhön. Summasta 30% on kerätty SPR:n katastrofirahastoon ja 70% on käytetty osaston oman avustamisvalmiuden ylläpitoon: varusteisiin, kalustoon ja vapaaehtoisten kouluttamiseen. 
SPR Kuopion osasto kiittää PeeÄssää ja sen asiakkaita onnistuneesta keräyksestä. Kaikki keräystä järjestävät henkilöt osastossa ovat vapaaehtoisia. 
 
Osaston keräysjohtaja: Jari Jokinen  jari.jokinen@sprkuopio.com
 
SPR Kuopion osasto. Itä-Suomen poliisilaitos lupa nro RA/2016/922 Keräysaika 11.1.2017-10.1.2019 Kuopion kaupungissa. Osaston vapaaehtoisten jäsenten kouluttamiseen, osaston kalusto- ja tarvikehankintoihin sekä tarvittaessa valtakunnallisiin katastrofikeräyksiin.