Starttivoimaa -hanke 2016-2018

Hanne-Miia Niemi
Kuvaaja: Hanne-Miia Niemi
"SPR Tampereen osaston asumisavun teemaillassa käydään läpi arkeen ja asumiseen liittyviä kysymyksiä."
Teija Soini / SPR Aineistopankki
Kuvaaja: Teija Soini / SPR Aineistopankki
Hanne-Miia Niemi
Kuvaaja: Hanne-Miia Niemi
"Hausjärven starttipajassa tutustuttiin toisiin ja luotiin yhdessä paikkakunnan palvelutarjotinta."
Hanne-Miia Niemi
Kuvaaja: Hanne-Miia Niemi
"Ravintolapäivän valmisteluja Hämeenkyrössä. "
Hanne-Miia Niemi
Kuvaaja: Hanne-Miia Niemi
"Arjen apu toiminnan vapaaehtoiset kertoivat toiminnasta teemaillassa."

Starttivoimaa -hanke kotoutumistyön tukena

Starttivoimaa on 3-vuotinen (2016–2018), SPR:n keskustoimiston koordinoima hanke, joka toteutetaan Hämeen, Kaakkois-Suomen, Savo-Karjalan,Varsinais-Suomen ja Satakunnan (2018) piirien alueilla. Hanke käynnistyi huhtikuussa 2016 ja rahoittajana toimii EU:n turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF).

Hankkeen tavoitteena on käynnistää ja kehittää yhteistyössä kolmannen sektorin ja viranomaisten kanssa alkuvaiheen kotoutumistoimintoja oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille ja kiintiöpakolaisille. SPR:n osastot ovat toiminnan ytimessä monipuolisen osaamisen ansiosta ja keskeistä hankkeessa on paikallisen yhteistyön laaja vahvistaminen myös kotoutumiskysymyksissä. Kartoitamme, mitä paikkakunnan toimijat, järjestöt, seurat, seurakunta ja muut tahot jo tekevät ja miten ne voivat olla aktiivisesti mukana myös kotoutumista tukevassa työssä. Teemme tiivistä yhteistyötä ELY-keskusten, kuntien sekä järjestöjen kanssa.

Kolmas sektori on tärkeässä roolissa kotoutumista edistävässä työssä ja vapaaehtoistoiminta tarjoaa uusia käytännönläheisiä toimintamalleja kotoutumisen tueksi. Vahvistamalla tulijoiden arjenhallintaa ja hyvinvointia uudelle paikkakunnalle kiinnittyminen helpottuu merkittävästi ja mielekkäitä toiminnan paikkoja löytyy.

Mitä hanke tarjoaa käytännössä? Hankkeen kautta on mahdollista järjestää paikkakunnalle Starttipaja, jossa kunta ja kolmas sektori pohtivat yhdessä omaa rooliaan kotoutumisen tuen kannalta - miten me kaikki voimme olla mukana ja hyödyntää omaa osaamistamme? Pajan tavoitteena on luoda paikkakuntakohtainen palvelutarjotin, josta voi helposti nähdä paikkakunnan toimijat ja toiminnan paikat. Palvelutarjotin auttaa kunnan viranomaisia hahmottamaan paikkakunnan toimijaverkoston ja samalla kunnan rooli kotoutumistyössä tulee kolmannen sektorin toimijoille tutuksi ja näkyväksi. Starttipajan yleisohje löytyy tästä alta liitteenä.

SPR:n osastot voivat saada lisätukea oman kotimaan valmiutensa lisäämiseen kotoutumisen tuen näkökulmasta. Miten Punainen Risti voi olla paikkakunnalla läsnä, tukena ja toiminnanpaikkana myös maahan muuttaneille? SPR Hämeen piirin alueella on käynnistetty esimerkiksi uusia arjen avun / asumisavun toimintaryhmiä kuntaan muuton alkuvaiheen tueksi, koulutettu ystävätoimintaan uusia vapaaehtoisia sekä järjestetty verkostoyhteistyöpajoja. Pajat ja verkostoillat voivat olla uusi alku kunnan toimijoiden aktiiviselle yhteistyölle!

Hankkeeseen liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä SPR Hämeen piirin vapaaehtoistoiminnan kehittäjään Hanne-Miian.

Hanne-Miia Niemi, puh. 040 0170237, hanne-miia.niemi@redcross.fi

Kunta ja kolmas sektori - startataan yhdessä! Kotoutumistyöhön voimaa verkostoitumisesta ja mahtavasta vapaaehtoisten joukosta!