Starttivoimaa -hanke 2016-2018

Hanne-Miia Niemi
Kuvaaja: Hanne-Miia Niemi
"SPR Tampereen osaston asumisavun teemaillassa käydään läpi arkeen ja asumiseen liittyviä kysymyksiä."
Teija Soini / SPR Aineistopankki
Kuvaaja: Teija Soini / SPR Aineistopankki
Hanne-Miia Niemi
Kuvaaja: Hanne-Miia Niemi
"Hausjärven starttipajassa tutustuttiin toisiin ja luotiin yhdessä paikkakunnan palvelutarjotinta."
Hanne-Miia Niemi
Kuvaaja: Hanne-Miia Niemi
"Ravintolapäivän valmisteluja Hämeenkyrössä. "
Hanne-Miia Niemi
Kuvaaja: Hanne-Miia Niemi
"Arjen apu toiminnan vapaaehtoiset kertoivat toiminnasta teemaillassa."

Starttivoimaa -hanke kotoutumistyön tukena vuosina 2016-2018 (Hanke on päättynyt)

Starttivoimaa, 3-vuotinen (2016–2018), SPR:n keskustoimiston koordinoima hanke, joka toteutettiin Hämeen, Kaakkois-Suomen, Savo-Karjalan,Varsinais-Suomen ja Satakunnan (2018) piirien alueilla. Hanke käynnistyi huhtikuussa 2016 ja rahoittajana toimi EU:n turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF).

Hankkeen käynnisti ja kehitti yhteistyössä kolmannen sektorin ja viranomaisten kanssa alkuvaiheen kotoutumistoimintoja oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille ja kiintiöpakolaisille. Hankkeessa oli keskeistä paikallisen yhteistyön laaja vahvistaminen kotoutumiskysymyksissä myös SPR:n osastojen näkökulmasta. Hankkeen tuella kartoitettiin, mitä paikkakunnan toimijat, järjestöt, seurat, seurakunta ja muut tahot jo tekevät ja miten ne voivat olla aktiivisesti mukana myös kotoutumista tukevassa työssä. Teimme tiivistä yhteistyötä ELY-keskusten, kuntien sekä järjestöjen kanssa.

Kolmas sektori on tärkeässä roolissa kotoutumista edistävässä työssä ja vapaaehtoistoiminta tarjoaa uusia käytännönläheisiä toimintamalleja kotoutumisen tueksi. Vahvistamalla tulijoiden arjenhallintaa ja hyvinvointia uudelle paikkakunnalle kiinnittyminen helpottuu merkittävästi ja mielekkäitä toiminnan paikkoja löytyy.

Hankkeen kautta kehitettiin starttipaja-malli. Starttipaja on verkostoyhteistyöpaja, jossa kunta ja kolmas sektori pohtivat yhdessä omaa rooliaan kotoutumisen tuen kannalta. Keskeistä on kysyä, miten me kaikki voimme olla mukana ja hyödyntää omaa osaamistamme? Pajan tavoitteena on luoda paikkakuntakohtainen palvelutarjotin, josta voi helposti nähdä paikkakunnan jo olemassa olevat toimijat ja toiminnan paikat. Palvelutarjotin auttaa kunnan viranomaisia hahmottamaan paikkakunnan toimijaverkoston ja samalla kunnan rooli kotoutumistyössä tulee kolmannen sektorin toimijoille tutuksi ja näkyväksi. Starttipajan yleisohje löytyy tästä alta liitteenä.

Starttipajan kautta SPR:n osastot voivat saada lisätukea oman kotimaan valmiutensa lisäämiseen kotoutumisen tuen näkökulmasta. Miten Punainen Risti voi olla paikkakunnalla läsnä, tukena ja toiminnanpaikkana myös maahan muuttaneille?

Arjen apu vapaaehtoistoiminta tukee kuntaan muuttavien alkuvaiheen kotoutumista. SPR Hämeen piirin alueella on käynnistetty myös uusia arjen avun toimintaryhmiä kuntaan muuton alkuvaiheen tueksi, koulutettu ystävätoimintaan uusia vapaaehtoisia sekä järjestetty verkostoyhteistyöpajoja. Pajat ja verkostoillat voivat olla uusi alku kunnan toimijoiden aktiiviselle yhteistyölle!

Hanke on päättynyt 2018. Kotoutumisen tukeen liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä SPR Hämeen piirin monikulttuurisuustoiminnan kehittäjään.