Kartläggande av asylsökandes kunskaper och stöd för färdigheter i arbetslivet

Kartläggande av asylsökandes kunskaper och stöd för färdigheter i arbetslivet

FRK förverkligar ett projekt som kartlägger asylsökandes kunskaper och färdigheter i arbetslivet. Syftet med projektet, som stöds av Accenture, är att utreda asylsökandes kunnande och påskynda asylsökandes  sysselsättning och integration. Projektets modell att kartlägga kunnande och förverkliga praktisk arbetslivsorientering (PRAO) har 2016 belönats med diplomet ”Kotouttamisen hyvä käytäntö”  av Arbets- och näringsministeriets  kompetenscentrum för integrationsfrämjande.

Med till projektet söker vi nu företag, organisationer och föreningar som har möjlighet att erbjuda  asylsökande en chans att bekanta sig med arbetslivet. För företagspartners erbjuds möjlighet att agera samhällsansvarigt, nätverka med potentiella arbetskraftsresurser samt hitta ny kunskap.

Företagspartners förväntas:

-       kunna erbjuda en PRAO-plats för en eller flera asylsökande till en på förhand definierade arbetsuppgift

-       ha en kontaktperson för samarbetet

-       kunna erbjuda en tillräcklig introduktion till PRAO-deltagare, samt övervaka och handleda under PRAO-perioden

Asylsökandes PRAO-period varar i 1-3 veckor och max 6h/dag. Perioden utförs utan lön och asylsökanden har en olycksfallsförsäkring från FRK.

Vill du veta mer om PRAO-verksamheten eller anmäla dig som en potentiell företagspartner? Ange dina kontaktuppgifter så tar en koordinator från FRK kontakt med dig!

Bilagor:

 

Uutiset

Ei uutisia juuri nyt.

Tapahtumat

Ei tapahtumia juuri nyt.

Foorumikirjoitukset

Ei foorumikirjoituksia juuri nyt.