Eska kokoontui Valpurissa

Espoon ja Kauniaisten yhteistyöelin kokoontui osastofoorumiin 16.11.
Paikalla oli useimpien osastojen edustajat. Monet asiat puhuttivat.
Maahanmuuttajatyössä esiteltiin Keski-Espoon Elämyspolku ja kerrottiin turvapaiaknhakijoiden asumisavusta. SPR:n yleiskokous on 10.-11.6 Helsingissä. Siihen liittyvästä kansalaistoritapahtumasta vastaa HUP. Ideoita ja tekijöitä tarvitaan.
Osastot päättivät myös käsitellä yhdessä helmikuusa osastoille lähetttävää toimintalinjausta. Näin kannanotoilla n enemmän painoarvoa.
Perustettiin myös työryhmä Nanna Katavisto kokoonkutsujana pohtimaan mhdollisia ensi vuoden yhteisiä tapahtumia, joilla Espoossa saadaan osastoille lisää näkyvyyttä: Ystävänpäivä, Rasisminvastainen viikko ja erityisesti Punaisen Ristin viikko, jolle voi olla yhteinen teema.
Syksyksi on pohdittu vapaaehtoisten tapaamista kerrankin ilman papereita ja harjoituksia.
Perästä kuuluu.
Piiri eli Ari Hakala tarjosi osallistujille pizzaa, joka maistui mainiosti.
Seuraavat Eskat ovat 25.1. ja 1.3. Niistä lähempänä.

Tapaamisterveisin
Nanna Katavisto, Lounais-Espoo