Nuorten ensiaputoiminnan kehittäminen vastaanottokeskuksissa

Maritta Määttänen
Kuvaaja: Maritta Määttänen

Nuorten ensiaputoiminnan kehittäminen vastaanottokeskuksissa -hankkeen kautta koulutetaan 15–24 –vuotiaita turvapaikanhakijanuoria ja paikallisia nuoria. Hanke on valtakunnannallinen ja tavoitteena on, että ensiaputoiminnan kautta nuorista tulee vuosien 2016 ja 2017 aikana auttajia, jotka osaavat ja haluavat toimia yhdessä.

Vastaanottokeskuksissa on suuri haaste tarjota turvapaikanhakijoille mielekästä tekemistä, joka edistää heidän kotoutumistaan, toimintakyvyn ylläpitoa ja tukee heitä aktiiviseksi kansalaiseksi. Tilastokeskuksen tilastojen mukaan syyskuussa 2015 15–24-vuotiaista nuorista oli työttömiä 53 000. Maahanmuuttajataustaisista nuorista (15–29-vuotiaista) 20 % on vaarassa syrjäytyä. Kantaväestöön verrattuna riski on yli viisinkertainen. Monet turvapaikanhakijat ovat kokeneet useita tilanteita, joissa he olisivat tarvinneet ensiaputaitoja. Sota- ja konfliktialueilta paenneista turvapaikanhakijoista monet ovat kohdanneet haavoittuneita, ehkä läheisiään, joita he olisivat halunneet auttaa.

Näihin tarpeisiin pystytään vastaamaan Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamalla hankkeella, jossa eri kulttuuritaustaiset nuoret harjoittelevat ensiapua keskenään. Tavoitteena on, että hankkeen aikana sadat nuoret – turvapaikanhakijat ja paikalliset nuoret yhdessä - tulevat osaksi Punaisen Ristin auttamisvalmiutta eri puolilla Suomea.

Lisätietoja:

hankesuunnittelija Shimal Yousif
SPR Keskustoimisto
020 701 2141, shimal.yousif(at)redcross.fi (linkki lähettää sähköpostin)