Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston toiminnan pääpainopiste ystävätoiminnan kehittämisessä vuonna 2017

Petteri Kivimäki
Kuvaaja: Petteri Kivimäki
"Punaisen Ristin Jyväskylän osaston toiminnan pääpainopiste on ystävätoiminnan kehittämisessä"

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston sääntömääräinen syyskokous järjestettiin 8.11.2016 Jyväskylässä. Kokoukseen osallistui 18 Jyväskylän osaston jäsentä.

Kokous hyväksyi toimintasuunitelman ja talousarvion vuodelle 2017. Kokous linjasi, että vuonna 2017 Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osasto toiminnan pääpainopiste on ystävätoiminnan kehittämisessä. Punaisen Ristin koulutetut ystävätoiminnan vapaaehtoiset toimivat henkilökohtaisina ystävinä tai antavat kertaluoteista asiointiapua esimerkiksi vanhuksen lääkärikäynnille. Koulutettuja ystävätoiminnan vapaaehtoisia on tällä hetkellä Jyväskylän osastossa 250, mutta uusia vapaaehtoisia tarvitaan toimintaan jatkuvasti. Tarkoitus on lisätä järjestettävien ystävätoiminnan peruskurssien lukumäärää ja kehittää ystäväryhmien toimintaa.

Punaisen Ristin Jyväskylän osaston talousarvio vuodelle 2017 on +/- 0,00 euroa yli/-alijäämäinen.

Suomen Punaisen Ristin Tikkakosken osasto oli järestänyt 1.9.2016 ylimääräisen kokouksen, jossa se päätti osaston purkamisesta ja liittämisestä Jyväskylän osastoon 1.1.2017 lukien. Tikkakosken osaston jäsenmäärä on 98 henkeä. Tikkakosken alueen vapaaehtoiset tahtovat vähentää hallintoa ja keskittyä itse toimintaan. Tikkakosken alueella on järjestetty tapahtumia Tikkakosken päiväkeskuksessa, jota halutaan jatkaa myös jatkossa. Myös Hyväpäivä –keräykseen ja Nälkäpäivään on osallistuttu. Jyväskylän osaston syyskokous suhtautui osastoliitokseen myönteisesti ja asia menee seuraavaksi Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin piirihallituksen päätettäväksi. Piirihallitus kokoontuu 17.12.2016 vuoden viimeiseen kokoukseen. Jos piirihallitus suhtautuu asiaan myönteisesti, osastoliitos tapahtuu 1.1.2017.  

Sääntömääräisessä syyskokouksessa tehtiin myös henkilövalintoja. Puheenjohtajaksi kaudelle 2017-2018 valittiin Timo Pänkäläinen ja varapuheenjohtajaksi Erkki Hietala. Hallituksen jäseniksi kaudelle 2017-2018 valittiin Ilkka Mikkonen, Jarkko Nurmi, Marko Tervo ja Leena Tiainen.  Aiemmin valittuina hallituksen jäseninä jatkavat vuoden 2017 loppuun Jouko Aho, Maritta Jylhälehto, Tuija Riikonen ja Maarit Ryhänen.

 

Lisätietoja: Tiedottaja Marko Tervo jvaskyla@punainenristi.fi, 040-754 0038