Maailman paras vaparipaikkaseminaari oli menestys

Pekka Väänänen
Kuvaaja: Pekka Väänänen
"Turvatalon keilauskisassa kaikki olivat voittajia"
Pekka Väänänen
Kuvaaja: Pekka Väänänen
"Maailman parasta vaparipaikkaa hahmoteltiin pöytäliinoihin"

Aivan mahtavassa vaparisemppapäivässä 29.10. totesimme, että Vantaan Nuorten turvatalo on jo nyt upea paikka tehdä vapaaehtoistyötä. AIna on kuitenkin vielä parannettavaa. Päivän ohjelmassa oli vapaaehtoistyön kehittämisen yhteistä pohdintaa sekä keilausta. Kun turvatalon hommat laajenevat, niin lisääntyy myös tarve eri rooleissa toimiville vapareille. Kaikki tämä laajeneminen tulee tehdä niin, että hyvä ja mukava tekemisen henki säilyy.  Seminaarista tullaan kuulemaan tulevaisuudessa lisää, mutta muutamia konkreettisia päivässä esiin nousseita kehittämisehdotuksia otetaan käytäntöön heti. Näitä ovat seuraavat:

- Vaparimaileissa ei näy enää kaikkien vastaanottajien nimet.

- Työntekijöiden tulee kiinnittää erityisesti huomiota siihen, että vaparit saavat tietoa tekemänsä työn merkityksellisyydestä ja tärkeydestä. Siis siitä mitä hyvää työni sai tänään aikaan.

- Vapareiden keskinäiseen vuorovaikutukseen ja toiminnan kehittämisen välineeksi perustetaan WhatsApp ryhmä.

- Vapaaehtoistoimintaan pääsee sujuvasti mukaan tästä eteenkinpäin. Kaikille uusille vapareille järjestetään kaksi kertaa vuodessa peruskoulutus, joka on kaikille yhteinen.

- Alamme järjestää jälleen työnohjauksellisia iltoja, joissa vaparit pääsevät vaihtamaan kokemuksia vapaaehtoistyöstä.

- Toiminnan kehittämiseen liittyvä, kaikille yhteinen semppapäivä aletaan järjestää kerran vuodessa.

- Järjestetään jo loppuvuodesta kiitokseksi kuluneesta vuodesta kaikille yhteinen puurojuhla.