Vapaaehtoiset saivat kiitosta osakseen Äkkilähtö -valmiusharjoituksessa Jyväskylässä

Marko Tervo
Kuvaaja: Marko Tervo
"Harjoitukseen osallistuneet kirjattiin jo koulun ovella"
Marko Tervo
Kuvaaja: Marko Tervo
"Ensihuoltoryhmä oli järjestänyt välipalaa harjoituksee osallistuville "

Suomen Punainen Risti järjestää valtakunnallisen Äkkilähtö -valmiusharjoituksen 1.-7.10.2016 välisenä aikana. Äkkilähtö 2016 on Punaisen Ristin valtakunnallinen valmiusharjoitus, jossa vahvistetaan koulujen ja yläkouluikäisten nuorten kriisivalmiutta. Harjoitus toteutetaan yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen kanssa.

Punaisen Ristin Jyväskylän ja Kuokkalan osastot järjestivät oman harjoituksensa Kuokkalan koululla 1.10.2016 kello 12-15.00.

Lähtötilanteena oli vaarallisia aineita kuljettaneen rekan joutuminen lähistöllä onnettomuuteen. Harjoitukseen osallistuvat koululaiset ja vanhemmat evakuoitiin Kuokkalan koululle. Koululla paikalle tulleet kirjattiin, jonka jälkeen jatkettiin ryhmissä eri toimintapiseille. Toimintapisteillä harjoiteltiin ensiapua, kuultiin henkisestä tuesta ja harjoiteltiin kadonneen henkilön etsintää yhdessä Vapaaehtoisen pelastuspalvelun kouluttajien kanssa. Ensihuoltoryhmä oli järjestänyt välipalaa harjoitukseen osallistuneille. Myös Punaisen Ristin toimintamuotoja esiteltiin. Punaisen Ristin Jyväskylän osaston päivystyspalveluauto oli avoinna yleisölle.

Harjoitukseen osallistui 16 vapaaehtoista Punaisesta Rististä ja Vapaaehtoisesta pelastuspalvelusta. Lisäksi paikalla oli kaksi työntekijää kriisikeskus Mobilesta. Koululaisia, heidän vanhempiaan ja sisaruksiaan oli paikalla yhteensä 26.

- Harjoitukseen osallistuneilta kerättiin kirjallista palautetta. Niissä kiitettiin mm. asiantuntevasta koulutuksesta  ja palaute oli muutenkin myönteistä, kertoo Henna Hämäläinen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston ensihuoltoryhmästä. Palautetta hyödynnetään kun toimintaa kehittään jatkossa.

Lisätietoja: Tiedottaja Marko Tervo, 040-754 0038