Henkisen tuen peruskurssilta valmiuksia ihmisen kohtaamiseen

Erja Salmela
Kuvaaja: Erja Salmela
"Pienryhmissä vaihdettiin ajatuksia ja kokemuksia"
Erja Salmela
Kuvaaja: Erja Salmela
"Kouluttajat Marja-Liisa Valli ja Päivi Salovaara "
Erja Salmela
Kuvaaja: Erja Salmela
"Päivi Salovaara ja Suolahden osaston Maija Linnala "

Jyväskylässä järjestetylle Henkisen tuen peruskurssille osallistui lähes 30 henkilöä. Lauantaina ja sunnuntaina pidetty koulutus toteutettiin kahdessa ryhmässä ja kahden kouluttajan voimin. Henkisen tuen kurssilta saa perustietoja onnettomuustilanteiden jälkeisistä kriiseistä, niiden aiheuttamista reaktioista ja niistä selviytymisestä. Koulutus myös kehittää osallistujien henkisen tuen taitoja.

-      Mielestäni tällä kurssilla opetettavat asiat ovat tärkeä osa kansalaistaitoja, sanoo Punaisen Ristin kouluttaja Päivi Salovaara.

Henkisen tuen vapaaehtoiset auttavat kuuntelemalla ihmisiä, jotka ovat erittäin vaikeassa tilanteessa. Äkillisen elämänmuutoksen, esimerkiksi onnettomuuden, kohdatessa pelkkä vapaaehtoisen läsnäolokin auttaa ihmisiä jaksamaan eteenpäin.

-      Aina ei löydy sanoja eikä sanoja usein tarvitakaan, Salovaara kuvailee.

Henkisen tuen vapaaehtoiset tukevat onnettomuuksien uhreja ja keskustelevat heidän kanssaan kriisipaikalla tai sen jälkeen. Henkisellä tuella ehkäistään ja lievitetään kriisitilanteiden mahdollisia jälkivaikutuksia. Koulutuksen järjestivät Punaisen Ristin Jyväskylän osasto ja Länsi-Suomen piiri.

Teksti: Erja Salmela