Täyttä elämää eläkkeellä -valmennus ja SPR Omaishoitajien tukitoiminta on yhteistyön mahdollisuus

Täyttä elämää eläkkeellä – valmennukset ovat muutos- ja hyvinvointivalmennuksia, jotka ovat siltana työelämän ja eläkkeelle siirtymisen välillä. Huomion keskipisteenä on kunkin valmennettavan tukeminen oman näköiseen ja omien arvojen mukaiseen eläkeläisyyteen. Ryhmissä käydään eläkeläisyyteen liittyviä asioita läpi teorian, tehtävien ja keskustelun avulla. Kaikki valmennukset ovat poikkeuksetta olleet hyvin antoisia – niin valmennettaville, valmentajalle kuin hanketyöntekijällekin!

Tässä RAY:n rahoittamassa hankkeessa koulutetaan eläkevalmentajia, jotka sitten toteuttavat valmennukset joko avoimina yleisövalmennuksina tai työnantajavalmennuksina. Hankkeessa kehitetty valmennusohjelma koostuu kolmesta kokonaisuudesta: elämänmuutosvalmennus, terveys- ja hyvinvointi sekä vapaaehtoisena SPR:ssä. Nämä ovat paljon keskustelua herättäviä aiheita. Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen alueella hankkeen aluetyöntekijänä toimii Tuula Narvola.

Täyttä elämää eläkkeellä – hanke (2014-2017) on osa Vanhustyön keskusliiton hallinnoimaa Eloisa ikä –ohjelmaa. Tähän mennessä on valmennettu pari sataa eläkkeelle siirtyvää/siirtynyttä henkilöä eri puolilla Suomea. Osa heistä on valmis käyttämään arvokasta tieto-taitoaan ja aikaansa vapaaehtoistoimintaan. Eläkevalmennusten kautta on saatu uusia vapaaehtoisia mukaan mm. omaishoitajien tukitoimintaan. Monella valmennetulla on myös omakohtaisia kokemuksia omaishoitajuudesta. Myös valmentajissa on henkilöitä, joilla itsellään on omaishoitajakokemus ja jotka haluavat mielellään olla kehittämässä toimintaa.

SPR:n Savo-Karjala piirissä omaishoitajien tukitoiminta on toiminut pian jo viisi vuotta. Vuosittain toimintaan on lisätty yksi uusi SPR:n osasto. Tänä vuonna toimintaa oli tarkoitus lähteä laajentamaan Ylä-Savon alueelle. Punaisen Ristin järjestämää vertaistukiryhmätoimintaa oli toivottu sekä iisalmelaisten omaishoitajien että Ylä-Savon SOTE:n taholta. Piirin vapaaehtoistoiminnan kehittäjä Jaana Vilhunen teki alustavaa prosessityötä uuden käynnistyvän ryhmän osalta kevään 2016 ajan. Omaishoitajatoiminnan esittely sekä hyväksyntä Iisalmen osaston hallitukselle tapahtuivat huhtikuussa ja yhteistyösopimus Ylä-Savon SOTE:n kanssa tehtiin toukokuussa.

Tavoitteena on syksyllä käynnistää uusin (yhdeksäs) omaishoitajaryhmä Iisalmeen. Omaishoitajatoiminta juurrutetaan osaksi osaston vapaaehtoistoimintaa. Iisalmen alkavaan omaishoitajaryhmään Vilhunen sai uudet vapaaehtoiset (ryhmäohjaajat) rekrytoitua Täyttä elämää eläkkeelle- valmennusryhmän kautta. Vilhunen oli kevättalvella yhteydessä henkilökohtaisesti kaikkiin Iisalmen valmennusryhmässä olleisiin henkilöihin. Heistä kaksi henkilöä ilmoitti kiinnostuksen alkavaan ryhmätoimintaan.

Toinen tulevista ryhmäohjaajista on jäänyt eläkkeelle vuosi sitten ja toinen tekee vielä osittaista työaikaa. Molemmat ”tulevat” ryhmäohjaajat olivat iloisia yhteydenotosta ja siitä, että heitä kysyttiin henkilökohtaisesti mukaan uuteen toimintaan. Vilhunen on pitänyt uusille ryhmäohjaajille jo alustavan perehdytyspäivän Punaisen Ristin omaishoitajatoiminnasta. Tavoitteena on, että molemmat ryhmäohjaajat käyvät vielä myöhemmin SPR:n perusystäväkurssin, jossa he saavat muuten hyvää tietoa monimuotoisesta ystävätoiminnasta sekä Punaisesta Rististä järjestönä.

Vilhunen korostaa, että tämä on erittäin hyvä yhteistyölinkki. Täyttä elämää eläkkeelle-valmennuksen käyneet henkilöt ovat potentiaalisia uusia vapaaehtoisia mukaan toimintaamme. Moni eläkkeelle jäänyt kaipaa mielekästä vapaaehtoistoimintaa ja auttamisen iloa, kun vihdoinkin on aikaa siihen.

Hyvä seura virkistää meitä kaikkia! :)

 

Teksti ja kuva: Jaana Vilhunen ja Tuula Narvola