Tapahtumamalli: FlashMob

Mikä ihmeen FlashMob?

Tempauksen tarkoituksena on saada ihmiset tekemään jotain tavallisesta arjesta poikkeavaa. Ison porukan mukaan innostaminen voi olla haastavaa, mutta mitä kekseliäämpi flash mob -idea on, sitä enemmän tempaus vetää osallistujia.

Perusta Facebookissa salainen tapahtuma, joka näkyy vain kutsutuille. Ohjeista info-kentässä osallistujia: milloin ja missä tavataan, mikä on flash mobin tarkoitus ja millaisesta tempauksesta on kyse. Kutsua voi kenet tahansa, ja kaikki kutsutut voivat pyytää omat ystävänsä mukaan. Parhaimmillaan flash mob voi inspiroida suuriakin massoja liikkeelle!

Esimerkki jähmettymis-flash mobista: Facebookissa kutsutaan ihmisiä tiettyyn paikkaan tiettynä aikana. Ohjeistuksessa kerrotaan, että osallistujien tulisi laittaa kännykän muistutus päälle klo 16 ja klo 16.03 ja printata A3- tai A4-paperille valmis Vastustan rasismia -viesti. Osallistujat tulevat paikalle hyvissä ajoin ja ovat siellä kuten kaikki muut, asiasta tietämättömät. Klo 16 osallistuja jähmettyy ja nostaa ”Vastustan rasismia” -paperin ylös. Jähmettyneenä ollaan siihen asti kunnes muistutus menee uudestaan päälle eli klo 16.03. Jähmettymisen jälkeen osallistuja palaa normaaliin käytökseensä kuin mitään ei olisi tapahtunut.

Oppilaitokset ja nuorisotalot mukaan

Ota yhteyttä paikkakuntasi nuorisotoimeen, nuorisotaloihin,  toisen asteen kouluihin ja lukioihin. Myös ammattikorkeakoulut sekä yliopistojen ylioppilaskunnat lähtevät varmasti mielellään mukaan kampanjoimaan rasismia vastaan. Pääkaupunkiseudulla ja Itä-Suomessa partion lippukunnat tekevät kampanjayhteistyötä kanssamme.