Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto on osa Punaisen Ristin valmiutta

Teija Soini, SPR
Kuvaaja: Teija Soini, SPR
Punainen Risti, kuva-arkisto
Kuvaaja: Punainen Risti, kuva-arkisto
Jarkko Mikkonen, SPR
Kuvaaja: Jarkko Mikkonen, SPR

Punaisen Ristin osastoilla on runsaasti erilaisia mahdollisuuksia toimia pakolaisten inhimillisen vastaanoton ja kotoutumisen puolesta omilla paikkakunnillaan. Kunnat ja kaupungit vastaavat pakolaisten ja muiden muuttajien lakisääteisistä palveluista ja kotouttamisesta. Järjestöillä on kuitenkin paljon mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, kuinka vastaanotto ja kotoutuminen sujuvat ja suomalainen arki käynnistyy.

Ennen pakolaisten vastaanottoa

Osaston aktiivit voivat osallistua paikkakunnalla käytävään keskusteluun ja tukea kunnan päättäjien tietotaitoa tarjoamalla asiallista tietoa pakolaisista. Esimerkiksi Punaisen Ristin valtuuston 20.5.2016 esittämää vetoomusta kuntapaikkojen puolesta voi viedä eteenpäin paikkakunnan päättäjille.

Valmisteluvaiheessa voi järjestää pakolaisaiheisia tilaisuuksia, tehdä kouluvierailuja tai pystyttää pakolaisteltan kirjastoon.

On tärkeää, että SPR:n paikallisosaston hallitus keskustelee pakolaisten vastaanotosta ja pohtii, mikä on sopiva rooli ja mitä osaamista mahdollisesti tarvitaan. Tietoa ja toimintaesimerkkejä saa omasta piiritoimistosta.

Osasto voi ilmoittautua mukaan paikkakunnan verkostoihin, joissa vastaanottoa valmistellaan. Uusia vapaaehtoisia on ilmaantunut runsaasti syksyn 2015 aikana, joten tekijöitä on tarjolla, kunhan heille löytyy sopivia tehtäviä.

Myönteisen vastaanottopäätöksen jälkeen

Osasto voi osallistua huonekalu- ja muihin keräyksiin sekä tilaisuuksiin, joita paikkakunnalla järjestetään. Ystävä- ja tulijan tukena -kurssit voidaan järjestää kiinnostuneille kuntalaisille ja sen pohjalta voidaan käynnistää monipuolista ystävätoimintaa.

Olisi hyvä tehdä suunnitelmia yhdessä muiden järjestöjen kanssa ja sopia työnjaosta. Eri järjestöt ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita esimerkiksi liikunnan ja harrastustoiminnan saralla. Tärkeintä on, että järjestöt ovat aktiivisia ja valmiita kutsumaan uudet tulijat mukaan toimintaansa. Niiden ei tarvitse harrastaa ”monikulttuurisuutta”, vaan osaaminen ja innostus omaan toimintaan riittävät, oli se sitten liikuntaa, kulttuuria, käden taitoja, sosiaalisia kysymyksiä tai jotain muuta. Pakolaisten saapuessa yhteinen tervetulojuhla on lämmin kädenojennus uusille kuntalaisille.

Pakolaisten muutettua kuntaan

Punaisella Ristillä on useita vakiintuneita toimintamuotoja maahan muuttaneiden kotoutumisen tueksi. Kaikkiin toimintamuotoihin on valmistettu ohjeet ja niihin on saatavilla materiaaleja ja koulutusta.

  • Asumisapu: lyhytkestoinen vapaaehtoistehtävä kotoutumisen alkuvaiheeseen. Vapaaehtoiset avustavat muutossa ja uuteen kotiin asettumisessa, tutustuttavat paikkakuntaan ja ovat käytettävissä; apuna arjessa.
  • Kielikerho: apua kielen alkeisiin ja kontakteihin paikkakuntalaisten kanssa. Vapaaehtoiset järjestävät säännöllisesti kielikerhotoimintaa, vaikkapa epämuodollisia kielikahviloita.
  • Läksykerho tai –helppi: Koululaisten koulunkäynnin tueksi. Vapaaehtoiset järjestävät koulun jälkeen ryhmätoimintaa oppilaille. Läksyhelpissä tehdään läksyjä ja kerrataan koulussa opittuja asioita.
  • Ystävätoiminta: kontaktit paikkakuntalaisiin ovat kullan arvoisia. Vapaaehtoiset ja muuttajat tapaavat yksilöinä tai ryhmässä ja tutustuvat toisiinsa. Kotoutuminen helpottuu huomattavasti, kun saa tuttavia ja tuntumaa suomalaiseen arkeen.
  • Kansainvälinen klubi: yhdessä tekemistä varten, kohtaamispaikka. Vapaaehtoiset käynnistävät säännöllistä klubitoimintaa, jonka sisältö sovitaan tarpeiden ja paikkakunnan mahdollisuuksien mukaan. Kansainvälinen klubi sopii erinomaisesti myös eri järjestöjen yhteistyömuodoksi. Toiminnan suunnittelu ja vetäminen kiertävät järjestöjen kesken.
  • Retket ja tutustuminen lähiympäristöön: paikkakunnan esittely, tapahtumiin osallistuminen, luontoelämykset ja suomalainen arki.

Kotoutuminen on kahdensuuntainen prosessi

Kotoutumisen tuki on tärkeää alkuvaiheessa. Vähintään yhtä tärkeää on tarjota tulijoille tasaveroisia toimintamahdollisuuksia, avata koko paikkakunnan järjestökenttä tulijoille. Yhdessä tekemällä ja toimimalla tutustuminen käy helposti. Maahan muuttaneet tuovat osaamisensa ja resurssinsa tullessaan. On hyvä, jos ne saadaan mahdollisimman pikaisesti yhteiseen käyttöön.

Monikulttuurisen toiminnan avustus osastoille

SPR:n paikallisosasto voi hakea monikulttuurisen toiminnan avustusta Katastrofirahastosta. Kertaluonteinen 300 euron tuki myönnetään toiminnan käynnistämiseen tai kehittämiseen. Tukea voi saada esimerkiksi kielikerhotoimintaan, läksykerhotoimintaan, kansainvälisten klubien käynnistämiseen, asumisaputoimintaan, retkien ja kerhojen kuluihin tai vapaaehtoisten kouluttamiseen. Tukea voi hakea myös osaston kotoutumista tukevaan laajempaan projektiin maksimissaan 2000 euroa. Lisätietoja.

Ota yhteyttä:

Tukea kotoutumista tukevien toimintojen käynnistämiseen Hämeen piirin alueella saa SPR Hämeen piirin vapaaehtoistoiminnan koordinaattorilta Hanne-Miia Ollikaiselta, hanne-miia.ollikainen(at)redcross.fi, 040 0170237. Hanne-Miia työskentelee Starttivoimaa –hankkeessa, joka tukee ja kehittää maahan muuttaneiden alkuvaiheen kotoutumista uuteen kuntaan yhteistyössä järjestöjen ja kuntien kanssa.

Lisäksi kaikessa monikulttuurisessa vapaaehtoistoiminnassa tukea saa normaaliin tapaan SPR Hämeen piirin monikulttuurisuustoiminnan kehittäjältä Anu-Rohima Mylläriltä, anu.myllari(at)redcross.fi, 040 1846911.