EU ruoka-apu

"Punaisen Ristin Yli-Iin osaston vapaaehtoiset ruoanjakelupisteellä"
"Ruokavirastoi - EU ruoka-apu"

Vuonna 2020 Suomen Punaisen Ristin osastot Lapin, Oulun, Satakunnan, Helsingin ja Uudenmaan, Kaakkois-Suomen, Hämeen sekä Savo-Karjalan piirissä jakavat EU:n ruoka-apua vapaaehtoisvoimin yhteensä 54 osastossa yli 100 000 kg vuodessa.

Euroopan unionin suunnatun eurooppalaisen avun rahasto rahoittaa ruoka-apua. EU:n ruoka-apu kohdistetaan yhteisöjen vähävaraisimmille. Tavoitteena on edistää sosiaalista yhteenkuuluvuutta Euroopan unionissa ja vähentää köyhyydessä ja syrjäytymisvaarassa elävien ihmisten määrää.
EU ruoka-avun hallinnoinnista Suomessa vastaa Ruokavirasto: www.ruokavirasto.fi

Ruoka-avun käytännön jakamisesta huolehtii 22 kumppanijärjestöä yhteensä noin 480 jakelupaikassa eri puolilla Suomea. Suomen Punainen Risti on yksi näistä järjestöistä. Ruoka-avun jakamisen yhteydessä SPR:n osastot esittelevät toimintaansa ja tarjoavat mahdollisuuksia osallistua vapaaehtoistoimintaan sekä tarjoavat usein myös muita palveluja, kuten terveysneuvontaa.