EU ruoka-apu

"Punaisen Ristin Yli-Iin osaston vapaaehtoiset ruoanjakelupisteellä"
"Ruokavirastoi - EU ruoka-apu"

EU ruoka-apu on muutoksessa. Kassimuotoinen kuivatuotteiden jakelu on päättynyt. Toimintaa tullaan toteuttamaan uudella tavalla jatkossa. Tiedotamme, kun saamme lisätietoja asiasta.

 

EU ruoka-apu vuonna 2021

Vuonna 2021 Suomen Punaisen Ristin osastot Helsingin ja Uudenmaan, Hämeen, Kaakkois-Suomen, Lapin, Länsi-Suomen, Oulun, Satakunnan sekä Savo-Karjalan piirissä jakoivat EU:n ruoka-apua vapaaehtoisvoimin yhteensä 58 osastossa yli 120 000 kg tavoittaen lähes 22 000 avunsaajaa. 

Euroopan unionin eurooppalaisen avun rahasto rahoitti ruoka-apua. EU:n ruoka-apu kohdistettiin yhteisöjen vähävaraisimmille. Tavoitteena oli edistää sosiaalista yhteenkuuluvuutta Euroopan unionissa ja vähentää köyhyydessä ja syrjäytymisvaarassa elävien ihmisten määrää.

Ruoka-avun käytännön jakamisesta huolehti lukuisat eri toimijat eri puolilla Suomea. Suomen Punainen Risti oli yksi näistä toimijoista. Ruoka-avun jakamisen yhteydessä SPR:n osastot esittelivät toimintaansa, järjestivät mm. terveysneuvontaa sekä kohtaamispaikkatoimintoja ja tarjosivat mahdollisuuksia osallistua vapaaehtoistoimintaan.

Huom. EU ruoka-apua koskevat asiakirjat (vuosikertomukset, kirjanpitotaulukot, tuen kohdentumisen seurantalomakkeet) tulee säilyttää kirjanpitolain ja Ruokaviraston ohjeen mukaisesti osastoissa vähintään 6 vuoden ajan.

EU ruoka-avun hallinnoinnista Suomessa vastaa Ruokavirasto: www.ruokavirasto.fi

Lisätietoja EU ruoka-avusta: https://www.ruokavirasto.fi/yhteisot/tuet-ja-kehittaminen/ruoka-apu/

Lisätietoa oman piirin ruoka-aputoiminnasta vastaavalta työntekijältä tai keskustoimistosta: Petra Lemmetty, sosiaalisen hyvinvoinnin suunnittelija, puh. 040-620 4373, petra.lemmetty@redcross.fi