Omaishoitajien tukitoiminta

Siina Lepola
Kuvaaja: Siina Lepola
"Omaishoitajat virkistäytyvät hyvässä seurassa"
Kari Pullinen
Kuvaaja: Kari Pullinen
"Omaishoitajamiesten hyvinvointipäivät Nynäsissä toukokuussa 2016"

Omaishoitoperheiden tukena

Suomen Punaisen Ristin omaishoidon tukitoiminnan päätavoitteena on vahvistaa ja edistää omaishoitajien ja heidän perheidensä terveyttä, sosiaalista hyvinvointia, itsenäistä selviytymistä arjesta ja hyvää elämänlaatua. Tavoitteena on auttaa omaishoitajia jaksamaan heidän työssään tarjoamalla virkistysmahdollisuuksia ja vertaistukea sekä koulutusta, että tietoa arkea helpottavista asioista. Omaishoitajien tukitoiminta on avointa ja tarkoitettu kaikille omaistaan tai läheistään hoitaville riippumatta siitä, kuuluuko omaishoitaja kunnallisen omaishoidontuen piiriin. Omaishoitajien tukitoiminta on ammatillisesti koordinoitua, pääasiassa vapaaehtoisten toteuttamaa toimintaa. Toimintaa tukee sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA. 

Vapaaehtoisille

Punaisen Ristin vapaaehtoisena voit monin eri tavoin auttaa ja tukea omaishoitajia. Toimit tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin oman elämäntilanteesi mukaan. Toiminnassa sinulla on myös mahdollisuus hyödyntää omaa osaamistasi ja kiinnostuksesi kohteita. Voit esimerkiksi suunnitella ja toteuttaa omaishoitajille koulutuksia, hyvinvointiin liittyviä kursseja, virkistystilaisuuksia ja retkiä. Toimintamuodoissa on aina mukana useampia vapaaehtoisia. Saat tehtävääsi koulutusta, tukea ja ohjausta. Aluetyöntekijä on tukenasi.

Omaishoitajille toimintaa:

 • Koulutuksia
 • Virkistyspäiviä ja -tapahtumia
 • Ystäväparitoimintaa
 • Hyvinvointipäiviä
 • Ohjausta, käytännön neuvontaa ja vertaistukea
 • Terveyttä sekä fyysistä toimintakykyä ylläpitävää toimintaa
 • Terveyteen, sosiaalietuuksiin ja hyvinvointiin liittyvää koulutusta

Kaakkois-Suomen piirissä omaishoidon tukitoimintaa on seuraavissa osastoissa:

 • Kuusankoski
 • Rantasalmi
 • Sulkava
 • Kouvola

Oppilaitosyhteistyö

Suunnitellaan opintokokonaisuus, joka sopii sosiaali- ja terveysalan oppilaille! Opintojaksolla on opiskelijoille opintopisteiden lisäksi mahdollisuus tutustua omaishoitajien arkeen, järjestötyöhön, tapahtuman järjestämiseen, jne. Tarjoamme myös opinnäytetyöaiheita.

Lue lisää valtakunnallisilta sivuilta.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä omaan osastoosi tai piirin sosiaalitoiminnan suunnittelijaan ja tule mukaan toimintaan!

Lisätietoa omaishoitajille: www.omaishoito.fi

Omaishoitaja, onko sinulla ideoita toiminnan toteuttamiseen? Minkälaista toimintaa kaipaat? Eikö alueellasi ole vielä toimintaa, vaikka tarpeita olisi? Ole yhteydessä ja auta kehittämään omaishoitajien tukitoimintaa!

 

Annika Korpinen
Omaishoitajien tukitoiminnan hankesuunnittelija
p.040 860 1413 tai annika.korpinen@redcross.fi