Koulutukset vapaaehtoiseksi leikkilähetiksi käynnistymässä

Koko Suomi leikkii –hankkeen viimeinen puolivuotiskausi on käynnistynyt ja Terhokerhojen jatko halutaan turvata myös hankkeen jälkeen. Syksyn mittaan koulutetaan vapaaehtoisia leikkilähettejä SPR:n osastoihin ja MLL:n yhdistyksiin ympäri Suomen. Koulutukset ovat pilottikoulutuksia ja kestoltaan kuusi tuntia. Ne ovat avoimia kaikille Terhokerhojen ohjaamisesta kiinnostuneille sekä nykyisille Terhokerhojen vapaaehtoisille.

Koulutuksen käytyään vapaaehtoiset leikkilähetit voivat toimia yhdyshenkilöinä Terhokerhoissa tai perustaa uusia Terhokerhoja, sekä puhua leikin ja sukupolvien kohtaamisen puolesta muun muassa SPR:n osastojen ja MLL:n yhdistysten tapahtumissa. Vapaaehtoisten leikkilähettien tehtävänä on myös edistää osastojen ja yhdistysten välistä yhteistyötä.

Vapaaehtoiset leikkilähetit kiinnittyvät aina joko SPR:n osastoon tai MLL:n yhdistykseen ja toimivat yhteistyössä osaston/yhdistyksen hallitusten kanssa. Jokaisesta piiristä tullaan myös nimeämään henkilö, joka tukee tarvittaessa Terhokerhojen perustamisessa ja muissa Terhokerhoihin liittyvissä asioissa. SPR:n puolella Terhokerhot ovat osa monimuotoista ystävätoimintaa ja MLL:n puolella osa perhekeskustoimintaa.

Terhokerhoja on tällä hetkellä perustettu jo yli 300. Terhokerhoja on kiitetty niiden perustamisen ja ylläpidon helppoudesta ja Terhokerhot on koettu tärkeinä paikkona sukupolvien kohtaamiseen ja kiireettömään yhdessäoloon.

Koulutuksia järjestetään koko maan alueella. Seuraavalta sivustolta voi tarkastella jo varmistuneita koulutuksia: http://www.kokosuomileikkii.fi/terhokerho/tule-vapaaehtoiseksi-leikkilah...