Raumalla piirrettiin suuntaviivoja kotoutumisen tukemiseksi

Yhteistyö ja avoin mieli tarjoavat avaimia tukitoiminnan kehittämiseen.

Rauman seudulla toimivat vapaaehtoistoimijat kokoontuivat juhannuksen alla pohtimaan toimintatapoja, jotka parhaiten tukisivat Suomesta oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden kotoutumista. Vastaanottokeskuksissa eletään nyt eräänlaisessa käännekohdassa, kun oleskelulupapäätöksiä on alkanut syntyä nopeampaan tahtiin, ja myönteisen päätöksen saaneilla on edessään uuden elämän aloittaminen ja järjestäminen vieraassa maassa ja kulttuurissa.

Suomen Punaisen Ristin Satakunnan piirin monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä Annakatriina Jylhä piirsi tilannekuvan erityisesti oman toimensa ja vapaaehtoisvoimien näkökulmasta.

– Tämä tilanne Suomessa juuri nyt on järjestön (SPR) osalta osa suurta jatkumoa, joka alkaa kriisialueilta, siirtyy sieltä pakolaisleireille ja edelleen pakoreittien varrelle ja lopulta vastaanottokeskuksiin. Järjestön ja minun tehtävänäni Satakunnan Piirissä on nyt tukea paikallisosastoja turvapaikan saaneiden kotoutumisen tukemisessa, kun he siirtyvät kuntien asukkaiksi.

Oppien ja harkiten

Jylhä muistutti, että Punaisella Ristillä on Suomen lain määrittelemiä tehtäviä toimia viranomaistyön tukena. Koska maahanmuuttajatilanne näin suuressa mittakaavassa on Suomessa uusi, on tukitoimetkin luotava harkiten, mutta avoimin mielin.

– Me vielä opettelemme oikeita toimintatapoja ja opimme virheistämme. On kuitenkin muistettava, että me emme tee viranomaistyötä vaan tuemme sitä kukin jaksamisensa mukaan.

Vastaanottokeskusten sosiaalityöntekijät hoitavat oleskeluluvan saaneiden henkilöiden viranomaisasioinnin ja paperisodan siihen saakka, kunnes he siirtyvät asumaan kuntiin. Vapaaehtoisten tukihenkilöiden tarve alkaa jo tässä vaiheessa, mutta korostuu sitten, kun muuton aika koettaa. Erityisesti ensimmäiset viikot uudessa asunnossa ovat kriittisiä tuen tarpeen ollessa suurin.

Ei puolesta, vaan rinnalla

Vieraaseen kulttuuriin, sääntöihin, tapoihin ja käytäntöihin sopeutuminen sujuu kivuttomammin kanta-asukkaan avustuksella. Vapaaehtoistuen tarve voi käytännössä olla sähkölamppujen asentamista, roskapussien viemistä yhdessä tai kaupassa asioimisen opastamista. Uusiin naapureihin tutustumisessakin tukihenkilön läsnäolo madaltaa kynnystä kanssakäymiseen puolin ja toisin. Jokainen opittu asia ja uusi kontakti laajentaa kotoutujan sosiaalista verkostoa .

Punaisen Ristin ylläpitämän Rauman vastaanottokeskuksen johtaja Mari Kousa-Kuusisto muistutti kuitenkin tietyistä rajoista auttamisessakin.

– Älkää tehkö puolesta, vaan rinnalla. Esimerkiksi lomakkeiden täyttämisessä pitää varmasti olla alkuun apuna, mutta kahden kuukauden kuluttua sen pitäisi jo sujua itsenäisesti.

Rauman vastaanottokeskuksen tiloissa järjestettyyn Muuttujan tueksi -vapaaehtoistapaamiseen henkilökunnan lisäksi saapuneet yli 30 osallistujaa saivat tiiviin tietopaketin myönteisen oleskelulupapäätöksen saaneen henkilön käytännön asioiden järjestelyn etenemisestä. Keskustelua käytiin muun muassa vapaaehtoisten yhteydenpitokanavista ja yhteistyön muodoista. Esimerkiksi sosiaalinen media tarjoaa lukemattomia erilaisia muotoja ja kanavia yhteydenpitoon, mutta myös valtavasti vaaroja.

Toimivan vapaaehtoisten tukitoiminnan edellytyksenä keskustelijat pitivät eri yhteisöjen ja järjestöjen välistä sekä viranomaisten kanssa käytävää vuoropuhelua. Yhtenä esimerkkinä Rauman seudun työttömien yhdistys toivoi ja tarjosi apua omaan toimintaansa kuuluvan ruoka-avun jakeluun liittyvissä asioissa. Suomalaiset tavat ja käytännöt eivät ole vieraista kulttuureista juuri tulleille tuttuja, mikä saattaa aiheuttaa hämmennystä vaikkapa ruoka-avun jakelujonoissa.

Yhdessä tekemistä

Annakatriina Jylhä toivoisi, että kotoutujille järjestettäisiin ennen kaikkea yhteistä eri tahojen yhdessä toteuttamaa toimintaa, jolla ehkäistäisiin eristäytymistä ja syrjäytymistä.

– Pitää miettiä ryhmämuotoista tekemistä, esimerkiksi vapaaehtoisten järjestämiä kielikursseja, jotta ihmiset eivät jäisi yksin.

Raumalaisten vapaaehtoisten yhteyshenkilönä toimii Punaisen Ristin Rauman osaston monikulttuurisuustoiminnan vetäjä Iina Väänänen, johon voi ottaa yhteyttä sähköpostilla iina.vaananen@gmail.com. Väänäsen sähköpostiryhmään liittyminen ei edellytä mihinkään järjestöön kuulumista, vaan tervetulleita ovat kaikki maahanmuuttajien tukitoiminnasta kiinnostuneet.

Tarmo Tikka