Kotoutumista tukeva toiminta

Päivi Waldvogel, SPR HUP Porvoo
Kuvaaja: Päivi Waldvogel, SPR HUP Porvoo
"Apupupu - Hjälpjösse - Bunny to cuddle"
Saara Sahlstedt
Kuvaaja: Saara Sahlstedt
"Ukrainasta saapuvia vastaanottamassa - kevät 2022"
Leena Koskela, Punaisen Ristin kuvapankki
Kuvaaja: Leena Koskela, Punaisen Ristin kuvapankki
"Leikkitunti vastaanottokeskuksella - kevät 2016"

Kotoutumista tukevan vapaaehtoistoiminnan tarkoituksena on  edesauttaa maahan muuttaneiden aktiivista osallistumista yhteiskuntaan, edistää eri taustaisten ihmisten välistä kanssakäymistä  ja vahvistaa myönteistä suhtautumista erilaisuuteen.

Vapaaehtoisena voit toimia: 

  • vastaanottokeskuksen toimintaryhmissä
  • ystävänä maahan muuttaneelle 
  • tukikummina alaikäiselle yksintulleelle
  • suomen kielen kerhojen ohjaajana
  • LäksyHelppi -kerhojen ohjaajana
  • kansainvälisissä klubeissa
  • arjen apuna mm. asumisasioissa ja lähiympäristöön tutustumisessa

Toiminta vastaanottokeskuksissa 
Punaisen Ristin vapaaehtoiset vierailevat vastaanottokeskuksissa. Toiminnan tarkoituksena on järjestää turvapaikanhakijoille virkistys- ja vapaa-ajan ohjelmaa, kuten esimerkiksi kaupunkiretkiä, suomen kielen kerhoja, liikunta-aktiviteetteja, leivontaa ja seurapelejä. Lastenryhmissä askarrellaan, leikitään, pelataan ja seikkaillaan.

Tukea yksintulleiden kotoutumiseen 
Kotoutuakseen oleskeluluvan saaneet yksin alaikäisinä turvapaikanhakijoina Suomeen tulleet nuoret ja lapset tarvitsevat monenlaista tukea. Helsingin ja Uudenmaan piiri on käynnistämässä tukikummi-toimintaa. Tukikummina toimit turvallisena aikuisena yksintulleelle. Lue lisää ja tule mukaan toimintaan: https://rednet.punainenristi.fi/node/44668

Suomen kielen kerhot
Suomen kielen keskustelukerhot on tarkoitettu kaikille Suomeen muuttaneille, jotka haluavat kehittää suomen kielen taitoaan. Vapaaehtoiset toimivat kerhoissa ohjaajina. 

LäksyHelppi
Läksykerhotoiminta on kohdennettu erityisesti maahan muuttaneille lapsille ja nuorille, mutta toki kaikki koululaiset ovat tervetulleita kerhoon. Vapaaehtoisena ohjaat läksyjen tekoa ja yhdessäoloa, kuuntelet ja keskustelet, kannustat ja innostat. Sinulta ei edellytetä opettajan taitoja. Riittää, että haluat auttaa ja motivoida lapsia ja nuoria käymään koulua. Kaikenikäiset ovat tervetulleita ohjaajiksi. 

Punaiselta Ristiltä saat tukea ja koulutusta LäksyHelppi-ohjaajan tehtävään. LäksyHelppi-ohjaajille järjestetään myös yhteisiä tapaamisia. Katso myös LäksyHelpin esittelyvideo.

SuomiKamu-toiminta
SuomiKamu on maahan muuttaneiden kotoutumista tukeva toiminta, jossa on Punaisen Ristin lisäksi mukana Helsingin kaupungin maahanmuuttoyksikkö. Suomikamuna pääset auttamaan kuntapaikan saaneita maahanmuuttajia uudessa ja hämmentävässä tilanteessa. Ystäväksi maahanmuuttajalle tai maahanmuuttajaperheelle alkava SuomiKamu koulutetaan tehtävään, ja hänellä tarjotaan toiminnan aikana SuomiKamu-tiimin tukea. Toimintaan sitoudutaan noin puoleksi vuodeksi. Sen aikana tavataan vähintään kuusi kertaa. SuomiKamuna voit oppia uutta, kohdata kiinnostavia ihmisiä ja saada elinikäisiä ystäviä. Lue lisää toiminnasta SuomiKamu Rednet-sivuilta täällä: bit.ly/suomikamu

Kansainväliset klubit
Kansainväliset klubit ovat eritaustaisten ihmisten kohtaamispaikkoja, joiden ta­voitteena on edistää kotoutumista ja suvaitsevaisuutta. Toiminta tuo ihmisiä yhteen yli kulttuurirajojen ja antaa mahdollisuuden vuorovaikutukseen ja molemminpuoliseen oppimiseen muka­vassa ympäristössä. Tapaamiset raken­tuvat eri teemoista ja aktiviteeteistä. Toiminta on epämuodollista ja avointa kaikille kansallisuuteen, sukupuoleen, ikään tai uskontoon katsomatta. Klubit järjestävät myös retkiä, tempauksia, tapahtumia ja juhlia.

Vapaaehtoistoiminta pääkaupunkiseudulla
Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan piiri on yhteistyössä muiden tahojen kanssa tuottanut esitteen "Tule vapaaehtoiseksi". Esitteeseen on koottu tietoa erilaisista vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista pääkaupunkiseudulla. Vastaanottokeskuksissa tapahtuvasta toiminnasta saat tietoa osastojen RedNet sivuilta.

Lisätietoja
Lisätietoja ja ryhmien yhteystiedot löydät sivun alareunasta löytyvästä esitteestä.  Lisätietoja toiminnasta voit kysellä mohamed.mohamed@redcross.fi