Tilaa ensiapupäivystys!

Ensiapupäivystyksen tilaus

Keiteleen ensiapuryhmä huolehtii ensiapupalvelusta ja lisää turvallisuutta tapahtumissa. Tarjoamme ensiapupäivystystä kaikenlaisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Teemme yhteistyötä myös muiden lähialueiden SPR:n ensiapuryhmien kanssa.

Kaikilla ensiapupäivystäjillämme on EA2® tason osaaminen -ja päivystysensiapukurssi (18h) suoritettuna. Lisäksi vaadimme päivystäjiltä normaalia psyykkistä ja fyysistä kuntoa, viestivälineiden hallintaa, alkusammutustaitoja ja vaitiolovelvollisuutta. Osalla päivystäjistä on esimerkiksi henkisen tuen -ja EA3®koulutus. Ensiapupäivystäjät kokoontuvat säännöllisesti harjoittelemaan ja heidän osaamisensa testataan vuosittain. 

Päivystäjämme ovat vapaaehtoisia ja osa heistä on terveydenhuoltoalan ammattilaisia. Heille ei makseta palkkaa päivystämisestä. Ensiapupäivystyksistä saatu korvaus käytetään toiminnan ylläpitämiseen, tarvikkeiden hankintaan ja päivystäjien koulutukseen. 

Päivyspyynnöt on tehtävä pienten päivystysten osalta viimeistään kahta (2) viikoa ennen tapahtumaa, suurten päivystysten osalta viimeistään neljää (4) viikkoa ennen tapahtumaa.

Päivystyspyynnössä olisi hyvä selvitä seuraavat asiat:

  • Tapahtuman nimi, aika ja tarkka paikka
  • Odotettu kävijämäärä ja ikäjakautuma
  • Päivystysalueen suuruus
  • Mahdolliset riskit
  • Tilaisuudesta vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot
  • Onko ensiapuryhmälle rauhallista päivystyspaikkaa?
  • Muut huomioitavat asiat

Päivystyspyynnön saatuaan ensiapuryhmä tekee tapahtumasta riskiarvion ja tarjouksen, jonka jälkeen tilaajalla on mahdollisuus hyväksyä tai hylätä tarjous.

Ensiapupäivystystilaukset sähköpostilla keitele.spr(at)gmail.com