Lastensuojelu Suomen Punaisessa Ristissä

Vapaaehtoisille on luotu ohjeita helpottamaan tilanteita, joissa herää huoli lapsesta.

Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoisten on tehtävä lastensuojeluilmoitus silloin, kun lapsen etu niin vaatii. Tavoitteena on turvata lapsen tulevaisuus ja kehitys sekä varmistaa SPR:n toiminnan laadukkuus. Ohjeet ja koulutusaineisto on ensiapuryhmien aineistoissa, päihdetyön aineistoissa ja festarityön sivuilla.
Koulutusaineistoa voi käyttä apuna käsitellessään aihetta esim. omassa toimintaryhmässään.

Lastensuojelun opetuskokonaisuus sisältää videon ja diat. Se on suunnattu kaikkien toimintamuotojen vapaaehtoisille.