Engångsbidrag och projektstöd för mångkulturverksamhet

32 000 asylsökande anlände till Finland under år 2015. Antalet är tio gånger högre än åren innan. Antalet asylsökande som får uppehållstillstånd kommer att mångdubblas i motsvarande mån i Finlands kommuner. Genom avdelningsbidrag stöder man frivilligverksamhet som dras igång i FRK:s avdelningar för att stöda integration.

Avdelningarna söker bidrag inom ramen för beviljad budget. Bidragsbelopp kan vara 300 €/ett engångsstöd för avdelningen för att dra igång verksamhet. Bidraget beviljas för inledande av mångkulturell frivilligverksamhet som stöder integration á 300€/avdelning, baserade på ansökningar. Utvecklings- och verksamhetsmål som kan få bidrag är exempelvis:

  • Som nykomlingens stöd- vänverksamhet och –kurser
  • Språkklubbsverksamhet
  • Läxhjälpsverksamhet
  • Verksamhet inom internationella klubbar
  • Boendehjälpsverksamhet
  • Läger- och utflyktsverksamhet
  • Övrig verksamhet som stöder integration

Bidrag kan också beviljas för avdelningens projekt som stöder integration max 2000€. Projektbidrag beviljas för nya experiment eller till större helheter, till exempel för att dra igång ny verksamhet som stöder integration och som innebär utbildning eller evenemangs kostnader. Projektet kan vara en konst- eller fotoverkstad, utbildnings- och inspirationsveckoslut för aktiva frivilliga eller kostnad av målgruppens läger.

Blanketten som används för ansökan:

https://response.questback.com/suomenpunainenristispr/btmzpvp2ca

Mera information fås av Johanna Matikainen, telefon 020 701 2179 och e-post johanna.matikainen@rodakorset.fi.

LiiteKoko
Microsoft Office document icon Rapporteringsblankett176 KB