Talousohjeet

Miten saan osastolle Katso-tunnisteen sähköistä viranomaisasiointia varten?

Tietoa Katso-tunnisteesta on verohallinnon sivulla https://www.vero.fi/sahkoiset-asiointipalvelut/katso_uusi/.

Katso-tunnisteen pystyy luomaan verkossa. Tunnisteen aktivoimiseksi viranomainen tarkistaa, onko henkilöllä ko. yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus.

SPR:n osastot eivät ole yhdistysrekisterissä, siksi viranomainen ei voi sieltä tarkistaa osastojen nimenkirjoittajia. Verohallinnolle on sen vuoksi esitettävä ote SPR:n nimenkirjoittajarekisteristä, jonka saa keskustoimistosta puh. 020 701 2149 tai sp. saila.raiha@redcross.fi. Yleensä viranomaisasioinnissa ote ei saisi olla kolmea kuukautta vanhempi.

Ote lähetetään sähköpostilla osoitteeseen Katso@vero.fi tai postitse osoitteeseen Asiointiyksikkö, PL 1094, 70111 Kuopio.

Oman paikkakunnan lähimmän Katso-rekisteröinti toimipisteen voi tarkistaa verohallinnon verkkosivulta https://www.vero.fi/sahkoiset-asiointipalvelut/katso_uusi/katso-tuki/katso-asiakasrekisterointipisteet/. Näissä voi hoitaa tunnuksen perustamisen paikan päällä ja se aktivoidaan käyttöön heti.

Valtakunnallinen puhelinvaihde on 029 512 000, avoinna ma–pe klo 9–15, verkossa voi myös varata palveluajan: https://ajanvaraus.vero.fi/#!/.

Yleishyödylliset yhteisöt valtuuttavat ilmoittamaan tulorekisteriin tietoja Katso-tunnisteella. Jos osasto maksaa palkkioita tai km-korvauksia ja päivärahoja, voi ne hoitaa myös palkka.fi -ohjelman kautta, jolloin tietoja ei tarvitse erikseen ilmoittaa tulorekisteriin, kun ohjelmassa on maksajan perustiedoissa valittu automaattinen tiedonsiirto.

Kansallinen tulorekisteri tulee voimaan 1.1.2019. Alapuolella tiedote, miten tämä koskee osastoja. Lisätietoa asiasta löytyy Verohallinnon verkkosivuilta vero.fi/tulorekisteri/.

Katso video, miten yleishyödyllinen yhdistys ilmoittaa vapaaehtoisille maksetut km-korvaukset ja päivärahat Tulorekisteriin: https://www.youtube.com/watch?v=-BAbFvvC0Wk&feature=youtu.be.

Osastojen tuloslakelman ja taseen kaavat on päivitetty. Kaavoissa on huomioitu vuoden 2016 alusta voimaan tulleen kirjanpitoasetuksen muutokset ja järjestön tämänhetkiset varsinaisen toiminnan toiminnanalojen otsikot. Kaavat tulevat käyttöön tilikaudesta 2019 alkaen, mutta halutessaan osastot voivat käyttää näitä jo 2018 tilinpäätöksessä, jos kirjanpitojärjetelmä sen mahdollistaa.

Osaston talouden vuosikellossa ovat tärkeät ajankohdat taloudessa tehtävistä toimenpiteistä. Vuosikello löytyy sivun alalaidan ohjeista ja lomakkeista.

Keskustoimiston talousyksikkö tarjoaa tukipalveluja osastoille - lue lisää esitteestä!

Taloustietolomakkeen ohjeOsasto merkitsee taloustiedot liitteenä olevaan lomakkeeseen. Taloustiedot voidaan täyttää lomakkeeseen sähköisesti. Tämän jälkeen lomake tulostetaan, allekirjoitetaan ja lähetetään piirin maaliskuun loppuun mennessä.

Piiri kokoaa alueensa tiedot keskustoimistolle, jossa tehdään yhteenveto piireittäin järjestön hallituksen käsittelyyn huhtikuussa ja valtuuston käsittelyyn toukokuussa.

Järjestön uusi taloussääntö löytyy kohdasta säännöt, linjaukset ja suunnitelmat

https://www.punainenristi.fi/julkaisut/jarjeston-saannot