Talousohjeet

Ohjeita suomi.fi -valtuutuksien käyttöönottoon osastoissa

Käytössämme ollut KATSO-tunnistus on tulossa tiensä päähän ja sen käyttö loppuu. Tilalle tulee suomi.fi- valtuutus ja tunnistautuminen. Tämä onkin monelle jo varmasti tuttu henkilökohtaisesta maailmasta, mutta nyt se on laajentunut myös yritysten ja yhdistysten puolelle.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jatkossa jokainen henkilö, joka hoitaa jotenkin sähköisesti osaston asioita, tunnistautuu käyttämällä omia verkkopankkitunnuksiaan tai mobiilivarmennetta tunnistautumiseen. Tästä syystä osastojen täytyy antaa uudelleen valtuudet kaikille tarvittaville henkilöille, jotka hoitavat osaston asioita sähköisessä asioinnissa, esim. tulorekisteri-ilmoitukset, muut työnantajana toimimiseen ja veroihin liittyvät asioinnit, järjestöavustusten hakeminen kaupungilta/kunnalta jne.

Täältä voi lukea lisää: https://www.suomi.fi/etusivu, erityisesti yritykselle tai yhteisölle painikkeen takaa löytyy tietoja tähän liittyen. Tutustukaa huolella myös tämän sivun alaosasto löytyvään ohjeeseen Suomi.fi ohjeet osastoille, jotta voitte hallituksen kokouksessa tehdä päätöksen, mitä suomi.fi valtuutuksia osastossa tarvitsette ja ketkä ovat valtuutettavat henkilöt.

Koska olemme erityislainsäädäntöön perustuva yhdistys, jolla ei ole tietoja yhdistysrekisterissä eikä kaupparekisterissä nimenkirjoitusoikeudellisista henkilöistä, joudumme käyttämään Verohallinnon tarjoamaa Virkailijavaltuutusta. Verohallinnon virkailija siis antaa jollekin henkilölle oikeuden edustaa osastoa. Valitkaa siis osastostanne nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö, jolle valtuus voidaan antaa, mieluusti kaksi henkilöä. Tämä siksi, että jos toinen poistuu tehtävästään tms. niin hakemusta ei jouduta tekemään uudelleen, vaan jollain toisella henkilöllä on edelleen oikeus edustaa osastoa.

Asia on meille kaikille uusi ja voi olla, ettei kommelluksilta vältytä. Toivottavasti saamme näillä toimenpiteillä tarvittavat valtuutukset kuntoon hyvissä ajoin ennen vuoden loppua.

Tarvittaessa voitte olla yhteydessä myös omaan piiritoimistoon.

 

Procountor on nyt Suomen Punaisen Ristin pilottikäytössä

Finagon Procountor Taloushallinto-ohjelmistolla manuaalinen työ vähentyy ja hoidat osastosi taloutta ajasta ja paikasta riippumatta, reaaliajassa. Viranomaisraportointi (esim. tulorekisteriin) sujuu kätevästi suoraan viranomaisille.

Olemme aloittaneet pilottikäyttöä kolmen osaston kanssa kesän alussa ja haimme syyskuussa alkaneeseen pilottiin 10 osastoa.

Pilottiin osallistuville osastoille ei koidu aloituskustannuksia ja myös Procountorin käyttö on pilotoinnin ajalta osastolle maksutonta. Ohjelman käyttöönottoon sisältyy myös maksutonta koulutusta.

Ohjelmistossa ovat valmiina SPR:n kustannuspaikka- ja tililuettelot sekä osastojen raportointikaavat. Käytölle on valittavissa erilaisia vaihtoehtoja osaston tarpeen mukaan, esimerkiksi:

- Osaston henkilöt hoitavat ohjelmistolla kaiken osaston taloushallinnon, maksuliikenteen, palkanlaskennan.

- Osaston henkilöt hoitavat ohjelmistolla osto-/myyntilaskut, matka-/kululaskut sekä maksuliikenteen. Kirjanpito ja raportointi hoidetaan järjestön yhteisenä tukipalveluna.

- Osaston henkilöt hoitavat ohjelmistolla osto-, matka- ja kululaskujen hyväksynnät. Maksuliikenne, kirjanpito ja raportointi hoidetaan järjestön yhteisenä tukipalveluna.

Loppuvuoden käyttökokemusten perusteella lopullisen päätöksen järjestelmähankinnan osalta järjestössä teemme vuodenvaihteessa, tämän jälkeen myös osastot voivat tehdä päätökset omalta osaltaan.Tavoitteena on saada osastoille yhteinen ohjelmisto mahdollisimman nopeasti ja laajasti käyttöön ja mitä enemmän osastoja käyttää ohjelmistoa, sitä suuremmat porrastetut alennukset saamme kuukausipaketista sekä lisätositteista ja –palkansaajamaksuista. Kuukausipakettien kustannusten osalta järjestö tukee osastoja myös pilotointijakson jälkeen.

Lisätietoja asiaan liittyen saa liisa.karhu@redcross.fi.

Tulorekisteri-ilmoitukset

Jos osastolla on maksettavia palkkoja tai korvauksia, jotka on ilmoitettava tulorekisteriin, tulorekisteri-ilmoitusten viivästymisestä ei peritä myöhästymismaksua vuonna 2020.

Tuloveroilmoitus

Verohallinto myöntää yhteisöille ja yhteisetuuksille kuukauden lisäajan veroilmoitusten antamiseen koronatilanteeen takia. Jos osaston tulee antaa veroilmoitus, voi sen poikkeuksellisesti antaa viimeistään 31.5.2020. Koska päivä on sunnuntai, voi veroilmoituksen antaa vielä maanantaina 1.6.2020. Uusi veroilmoituksen määräpäivä tulee näkyviin OmaVeroon huhtikuun aikana. Lisäajasta huolimatta Verohallinto toivoo, että yhteisöt antaisivat veroilmoituksensa normaalissa määräajassa, jos se on mahdollista.

Ilmoituksen antamiselle voidaan hakea lisäaikaa, jos osasto on estynyt antamaan ilmoituksen, esim. sairastumisen vuoksi. Verohallinnon sivuilla löytyy ohjeita ja tietoa tähän https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/korona/verohallinto-tukee-yrityksi%c3%a4-koronatilanteessa/.

Lisäaikaa voi hakea OmaVerossa (vero.fi/omavero) tai vero.fi:stä löytyvällä lomakkeella (Hakemus veroilmoituksen antamisajan pidentämiseksi). Hakemuksen tulee olla verohallinnossa viimeistään veroilmoituksen määräpäivänä. Veroilmoituksen antamiseen ei tarvitse hakea lisäaikaa sen vuoksi, että tilinpäätöstä ei olisi vahvistettu kevätkokouksessa. Veroilmoitus voidaan antaa hallituksen hyväksymän tilinpäätöksen mukaisesti ja sitä voi tarvittaessa täydentää myöhemmin.

Tulorekisterin ilmoittamisen aikarajoihin on tullut muutos vervapaiden korvausten ja enintään 200 euron kertasuoritusten osalta:

Verovapaat kustannusten korvaukset kuten päivärahat, ateriakorvaukset (vapaaehtoiselle verollinen)  ja kilometrikorvaukset voidaan ilmoittaa kuukausittain viimeistään maksupäivää seuraavan kuukauden viidentenä päivänä.Suoritukset voi ilmoittaa yhdellä ilmoituksella kerran kuukaudessa, vaikka henkilölle olisi kustannusten korvausten maksupäiviä useita saman kuukauden aikana. Maksupäiväksi ilmoitukselle merkitään tällöin kuukauden viimeisin kustannusten korvausten maksupäivä.

Rekisteröidyn yhdistyksen maksamat, enintään 200 euron suuruiset kertasuoritukset voidaan ilmoittaa kuukausittain viimeistään maksupäivää seuraavan kuukauden viidentenä päivänä. Myös SPR:n osastot voivat noudattaa tätä aikarajaohjetta enintään 200 euron verollisten suoritusten ilmoittamisessa.

Jos osastolla on vain satunnaisia pieniä ilmoitettavia korvauksia ja ei Katso-tunnistetta, tulorekisteriin voi vielä ilmoittaa tietoja paperilomakkeeella. Lomakkeet ja täyttöohjeet löytyvät tulorekisterin verkkosivulta https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/suorituksen-maksajat/ilmoittamisen-kanavat/paperilla-ilmoittaminen/lomakkeet/.

Miten saan osastolle Katso-tunnisteen sähköistä viranomaisasiointia varten?

Tietoa Katso-tunnisteesta on verohallinnon sivulla https://www.vero.fi/sahkoiset-asiointipalvelut/katso_uusi/.

Katso-tunnisteen pystyy luomaan verkossa. Tunnisteen aktivoimiseksi viranomainen tarkistaa, onko henkilöllä ko. yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus.

SPR:n osastot eivät ole yhdistysrekisterissä, siksi viranomainen ei voi sieltä tarkistaa osastojen nimenkirjoittajia. Verohallinnolle on sen vuoksi esitettävä ote SPR:n nimenkirjoittajarekisteristä, jonka saa keskustoimistosta puh. 040 184 7978 tai sp. saila.raiha@redcross.fi. Yleensä viranomaisasioinnissa ote ei saisi olla kolmea kuukautta vanhempi.

Ote lähetetään sähköpostilla osoitteeseen Katso@vero.fi tai postitse osoitteeseen Asiointiyksikkö, PL 1094, 70111 Kuopio.

Oman paikkakunnan lähimmän Katso-rekisteröinti toimipisteen voi tarkistaa verohallinnon verkkosivulta https://www.vero.fi/sahkoiset-asiointipalvelut/katso_uusi/katso-tuki/katso-asiakasrekisterointipisteet/. Näissä voi hoitaa tunnuksen perustamisen paikan päällä ja se aktivoidaan käyttöön heti.

Valtakunnallinen puhelinvaihde on 029 512 000, avoinna ma–pe klo 9–15, verkossa voi myös varata palveluajan: https://ajanvaraus.vero.fi/#!/.

Yleishyödylliset yhteisöt valtuuttavat ilmoittamaan tulorekisteriin tietoja Katso-tunnisteella. Jos osasto maksaa palkkioita tai km-korvauksia ja päivärahoja, voi ne hoitaa myös palkka.fi -ohjelman kautta, jolloin tietoja ei tarvitse erikseen ilmoittaa tulorekisteriin, kun ohjelmassa on maksajan perustiedoissa valittu automaattinen tiedonsiirto.

Kansallinen tulorekisteri tuli voimaan 1.1.2019. Alapuolella tiedote, miten tämä koskee osastoja. Lisätietoa asiasta löytyy Verohallinnon verkkosivuilta vero.fi/tulorekisteri/.

Katso video, miten yleishyödyllinen yhdistys ilmoittaa vapaaehtoisille maksetut km-korvaukset ja päivärahat Tulorekisteriin: https://www.youtube.com/watch?v=-BAbFvvC0Wk&feature=youtu.be.

Osastojen tuloslakelman ja taseen kaavat on päivitetty. Kaavoissa on huomioitu vuoden 2016 alusta voimaan tulleen kirjanpitoasetuksen muutokset ja järjestön tämänhetkiset varsinaisen toiminnan toiminnanalojen otsikot. Kaavat tulevat käyttöön tilikaudesta 2019 alkaen, mutta halutessaan osastot voivat käyttää näitä jo 2018 tilinpäätöksessä, jos kirjanpitojärjetelmä sen mahdollistaa.

Osaston talouden vuosikellossa ovat tärkeät ajankohdat taloudessa tehtävistä toimenpiteistä. Vuosikello löytyy sivun alalaidan ohjeista ja lomakkeista.

Keskustoimiston talousyksikkö tarjoaa tukipalveluja osastoille - lue lisää esitteestä!

Taloustietolomakkeen ohjeOsasto merkitsee taloustiedot liitteenä olevaan lomakkeeseen. Taloustiedot voidaan täyttää lomakkeeseen sähköisesti. Tämän jälkeen lomake tulostetaan, allekirjoitetaan ja lähetetään piirin maaliskuun loppuun mennessä.

Piiri kokoaa alueensa tiedot keskustoimistolle, jossa tehdään yhteenveto piireittäin järjestön hallituksen käsittelyyn huhtikuussa ja valtuuston käsittelyyn toukokuussa.

Järjestön uusi taloussääntö löytyy kohdasta säännöt, linjaukset ja suunnitelmat

https://www.punainenristi.fi/julkaisut/jarjeston-saannot