Talousohjeet

SPR:n hankintaohjeistus 2022

Suomen Punaisen Ristin hankintaohjeistus tuli voimaan 1.1.2022 ja koskettaa myös osastoja. Hankintoja ohjaavat SPR Taloussäännön 6. luku, 24-27§ ja SPR Hankintaohjeistus 2022. Tämän lisäksi kannattaa selvittää osaston johtosääntö sekä  hyväksymisvaltuudet. Hankintaohjeistus sekä käytössämme olevat tarjouspyyntö- ym. lomakemallit, joita myös osastot voivat hyödyntää hankinnoissaan, löytyvät sivun alaosan lomakkeista. Materaalissa on myös esimerkki Tampereen osaston hankintamenettelystä.

Taloustietolomaketta on päivitetty

Uusittu lomake löytyy sivun alaosasta. Taloustietolomake voidaan täyttää ja toimittaa piiriin sähköisesti jo sen jälkeen, kun osaston hallitus on käsitellyt tilinpäätöksen. SPR:n yhteisissä osastokirjanpidon tukipalveluissa tehtyjen tilinpäätösten tiedot menevät automaattisesti piirille.

Piiri kokoaa alueensa tiedot keskustoimistolle, jossa tehdään yhteenveto piireittäin järjestön hallituksen käsittelyyn huhtikuussa ja valtuuston käsittelyyn toukokuussa.

Osaston talouden vuosikellossa ovat tärkeät ajankohdat taloudessa tehtävistä toimenpiteistä. Vuosikello löytyy sivun alalaidan ohjeista ja lomakkeista.

Ohjeita osaston tulojen verollisuudesta

Uusi ohje osastojen toiminnan tulojen verottomuudesta tai verollisuudesta löytyy sivun alareunan dokumentista Veroton ja verollinen toiminta osastoissa.

Järjestöpankin ohjeet ja säännöt

Järjestöpankin vuonna 2019 muuttuneet ohjeet ja säännöt löytyvät pdf-lomakkeina tämän sivun alareunasta.

Ohjeita suomi.fi -valtuutuksien käyttöönottoon osastoissa

Jokainen henkilö, joka hoitaa jotenkin sähköisesti osaston asioita, tunnistautuu käyttämällä omia verkkopankkitunnuksiaan tai mobiilivarmennetta tunnistautumiseen. Tästä syystä osastojen täytyy antaa valtuudet kaikille tarvittaville henkilöille, jotka hoitavat osaston asioita sähköisessä asioinnissa, esim. tulorekisteri-ilmoitukset, muut työnantajana toimimiseen ja veroihin liittyvät asioinnit, järjestöavustusten hakeminen kaupungilta/kunnalta jne.

Täältä voi lukea lisää: https://www.suomi.fi/etusivu, erityisesti yritykselle tai yhteisölle painikkeen takaa löytyy tietoja tähän liittyen. Tutustukaa huolella myös tämän sivun alaosasto löytyvään ohjeeseen Suomi.fi ohjeet osastoille, jotta voitte hallituksen kokouksessa tehdä päätöksen, mitä suomi.fi valtuutuksia osastossa tarvitsette ja ketkä ovat valtuutettavat henkilöt.

Koska olemme erityislainsäädäntöön perustuva yhdistys, jolla ei ole tietoja yhdistysrekisterissä eikä kaupparekisterissä nimenkirjoitusoikeudellisista henkilöistä, joudumme käyttämään Verohallinnon tarjoamaa Virkailijavaltuutusta. Verohallinnon virkailija siis antaa jollekin henkilölle oikeuden edustaa osastoa. Valitkaa siis osastostanne nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö, jolle valtuus voidaan antaa, mieluusti kaksi henkilöä. Tämä siksi, että jos toinen poistuu tehtävästään tms. niin hakemusta ei jouduta tekemään uudelleen, vaan jollain toisella henkilöllä on edelleen oikeus edustaa osastoa.

Tarvittaessa voitte olla yhteydessä myös omaan piiritoimistoon.

 

Procountor on nyt SPR:n osastojen käytössä

Finagon Procountor Taloushallinto-ohjelmistolla manuaalinen työ vähentyy ja hoidat osastosi taloutta ajasta ja paikasta riippumatta, reaaliajassa. Viranomaisraportointi (esim. tulorekisteriin) sujuu kätevästi suoraan viranomaisille.

Ohjelman käyttöönottoon sisältyy myös maksutonta koulutusta.

Ohjelmistossa ovat valmiina SPR:n kustannuspaikka- ja tililuettelot sekä osastojen raportointikaavat. Käytölle on valittavissa erilaisia vaihtoehtoja osaston tarpeen mukaan, esimerkiksi:

- Osaston henkilöt hoitavat ohjelmistolla kaiken osaston taloushallinnon, maksuliikenteen, palkanlaskennan.

- Osaston henkilöt hoitavat ohjelmistolla osto-/myyntilaskut, matka-/kululaskut sekä maksuliikenteen. Kirjanpito ja raportointi hoidetaan järjestön yhteisenä tukipalveluna.

- Osaston henkilöt hoitavat ohjelmistolla osto-, matka- ja kululaskujen hyväksynnät. Maksuliikenne, kirjanpito ja raportointi hoidetaan järjestön yhteisenä tukipalveluna.

Tavoitteena on saada osastoille yhteinen ohjelmisto mahdollisimman nopeasti ja laajasti käyttöön ja mitä enemmän osastoja käyttää ohjelmistoa, sitä suuremmat porrastetut alennukset saamme kuukausipaketista sekä lisätositteista ja –palkansaajamaksuista. Järjestö tukee osastoja kuukausipakettien kustannusten osalta.

Lisätietoja asiaan liittyen saa liisa.karhu@redcross.fi.

Tulorekisteri-ilmoitukset

Jos osastolla on maksettavia palkkoja tai korvauksia, jotka on ilmoitettava tulorekisteriin, tulorekisteri-ilmoitusten viivästymisestä peritään myöhästymismaksua vuoden 2021 alusta alkaen.

Tulorekisterin ilmoittamisen aikarajoihin on tullut muutos vervapaiden korvausten ja enintään 200 euron kertasuoritusten osalta:

Verovapaat kustannusten korvaukset kuten päivärahat, ateriakorvaukset (vapaaehtoiselle verollinen)  ja kilometrikorvaukset voidaan ilmoittaa kuukausittain viimeistään maksupäivää seuraavan kuukauden viidentenä päivänä.Suoritukset voi ilmoittaa yhdellä ilmoituksella kerran kuukaudessa, vaikka henkilölle olisi kustannusten korvausten maksupäiviä useita saman kuukauden aikana. Maksupäiväksi ilmoitukselle merkitään tällöin kuukauden viimeisin kustannusten korvausten maksupäivä.

Rekisteröidyn yhdistyksen maksamat, enintään 200 euron suuruiset kertasuoritukset voidaan ilmoittaa kuukausittain viimeistään maksupäivää seuraavan kuukauden viidentenä päivänä. Myös SPR:n osastot voivat noudattaa tätä aikarajaohjetta enintään 200 euron verollisten suoritusten ilmoittamisessa.

Jos osastolla on vain satunnaisia pieniä ilmoitettavia korvauksia ja ei Katso-tunnistetta, tulorekisteriin voi vielä ilmoittaa tietoja paperilomakkeeella. Lomakkeet ja täyttöohjeet löytyvät tulorekisterin verkkosivulta https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/suorituksen-maksajat/ilmoittamisen-kanavat/paperilla-ilmoittaminen/lomakkeet.

Yleishyödylliset yhteisöt valtuuttavat ilmoittamaan tulorekisteriin tietoja suomi.fi tunnistautumisella. Jos osasto maksaa palkkioita tai km-korvauksia ja päivärahoja, voi ne hoitaa myös palkka.fi -ohjelman kautta, jolloin tietoja ei tarvitse erikseen ilmoittaa tulorekisteriin, kun ohjelmassa on maksajan perustiedoissa valittu automaattinen tiedonsiirto.

Kansallinen tulorekisteri tuli voimaan 1.1.2019. Alapuolella tiedote, miten tämä koskee osastoja. Lisätietoa asiasta löytyy Verohallinnon verkkosivuilta vero.fi/tulorekisteri/.

Katso video, miten yleishyödyllinen yhdistys ilmoittaa vapaaehtoisille maksetut km-korvaukset ja päivärahat Tulorekisteriin: https://www.youtube.com/watch?v=-BAbFvvC0Wk&feature=youtu.be.

Osastojen tuloslakelman ja taseen kaavat on päivitetty. Kaavoissa on huomioitu vuoden 2016 alusta voimaan tulleen kirjanpitoasetuksen muutokset ja järjestön tämänhetkiset varsinaisen toiminnan toiminnanalojen otsikot. Kaavat tulevat käyttöön tilikaudesta 2019 alkaen, mutta halutessaan osastot voivat käyttää näitä jo 2018 tilinpäätöksessä, jos kirjanpitojärjetelmä sen mahdollistaa.

Keskustoimiston talousyksikkö tarjoaa tukipalveluja osastoille - lue lisää esitteestä!

Järjestön uusi taloussääntö löytyy kohdasta säännöt, linjaukset ja suunnitelmat

https://www.punainenristi.fi/julkaisut/jarjeston-saannot

LiiteKoko
PDF icon Talouden tukipalvelut osastoille98.3 KB
PDF icon Osasto_talouden_vuosikello_2023.pdf126.2 KB
PDF icon Taloustietolomake_2022.pdf42.13 KB
Office spreadsheet icon Taloustietolomake_2022.xls74.5 KB
PDF icon Veroton ja verollinen toiminta osastoissa.pdf141.67 KB
PDF icon Suomi.fi_ohjeet_osastot_2021.pdf534.44 KB
PDF icon Tulorekisteritiedote_osastot_1.2020.pdf121.34 KB
Tiedosto Osaston tuloslaskelma toiminnanaloittain15.91 KB
Tiedosto Osaston_tasemalli_23.11.2018.xlsx13.57 KB
Tiedosto Esimerkki_osaston_liitetiedot_11.2018.xlsx36.61 KB
Tiedosto Esimerkki_osaston_liitetiedot_svenska_11.2018.xlsx37.14 KB
Microsoft Office document icon toiminnantarkastuskertomus_malli SPR_ohjeella.doc87.5 KB
Tiedosto Avdelningens_balans_23.11.2018.xlsx13.69 KB
Tiedosto Avdelningens_resultaträkning_enligt_verksamhetsområde_23.11.2018.xlsx16.02 KB
Tiedosto Bokslutsuppgifter- ekonomiblankett.xlsx12.54 KB
PDF icon Järjestöpankki_ohjeet.pdf55.53 KB
PDF icon Järjestöpankin säännöt 2019.pdf85.58 KB
PDF icon Verovapaat korvaukset vapaaehtoistoimijoille165.96 KB
PDF icon Hankintaohjeistus osastoille873.37 KB
Microsoft Office document icon Hankinta, tarjouspyyntö, malli244.5 KB
Microsoft Office document icon Hankinta, tarjouspyyntö lisäkysymykset, malli231.5 KB
Microsoft Office document icon Hankinta, tarjousten avaamiskokousmuistio,malli236 KB
Tiedosto Hankinta, tarjousvertailu, malli163.2 KB
Microsoft Office document icon Hankinta, valintakokousmuistio, malli241.5 KB
Microsoft Office document icon Hankinta, päätös toimittaja,tuote, malli242 KB
Microsoft Office document icon Hankinta, ostotilaus, malli254 KB
Tiedosto Hankinta, hankintapyyntö, malli63.65 KB
Tiedosto Hankinta, poikkeuslupaohje, malli82.95 KB
PDF icon Hankinta, esteellisyys ja hyvä hallintotapa30.99 KB
Microsoft Office document icon Hankinta, lähipiirirekisteri osaston käyttöön187 KB
Microsoft Office document icon Hankinta, saate lähipiirikyselylle osaston käyttöön176.5 KB
PDF icon Hankinnat osastossa, Tampereen osasto1.08 MB
PDF icon Hankinta, hankintaohjemalli osastolle78.43 KB
PDF icon Hankinta, vapaaehtoisten korvaukset malli85.78 KB