Vapaaehtoisten kulukorvaukset

Vapaaehtoinen on henkilö, joka osallistuu omasta tahdostaan vapaaehtoistoimintaan Suomen Punaisessa Ristissä. Hän ei toimi saavuttaakseen materiaalista tai taloudellista hyötyä. Vapaaehtoinen toimii palkatta ihmiseltä ihmiselle.

Vapaaehtoistoiminnan linjaus määrittelee järjestön vapaaehtoisiksi:

- säännöllisesti toimivat aktiiviset jäsenet ja vapaaehtoiset, joilta pääsääntöisesti edellytetään jäsenyyttä (esim. luottamushenkilöt, yksittäisten tapahtumien järjestäjät, promot, ohjaajat, kouluttajat, toiminnassa mukana olevat aktiivit)

- kertaluonteisesti toimivat vapaaehtoiset (esim. kerääjät)

Hallitus on hyväksynyt oheisen suosituksen vapaaehtoisten kulujen korvaamisesta. Sen tarkoituksena on tasavertaistaa mahdollisuutta osallistua vapaaehtoistoimintaan, sekä selkiyttää ja yhtenäistää kulukorvauskäytäntöjä järjestössämme:

Hallitus on hyväksynyt suosituksen vapaaehtoisten kulujen korvaamisesta. Sen tarkoituksena on tasavertaistaa mahdollisuutta osallistua vapaaehtoistoimintaan, sekä selkiyttää ja yhtenäistää kulukorvauskäytäntöjä järjestössämme - See more at: https://rednet.punainenristi.fi/node/2588#sthash.5luCwDDM.dpuf
Hallitus on hyväksynyt suosituksen vapaaehtoisten kulujen korvaamisesta. Sen tarkoituksena on tasavertaistaa mahdollisuutta osallistua vapaaehtoistoimintaan, sekä selkiyttää ja yhtenäistää kulukorvauskäytäntöjä järjestössämme - See more at: https://rednet.punainenristi.fi/node/2588#sthash.5luCwDDM.dpuf
Hallitus on hyväksynyt suosituksen vapaaehtoisten kulujen korvaamisesta. Sen tarkoituksena on tasavertaistaa mahdollisuutta osallistua vapaaehtoistoimintaan, sekä selkiyttää ja yhtenäistää kulukorvauskäytäntöjä järjestössämme - See more at: https://rednet.punainenristi.fi/node/2588#sthash.5luCwDDM.dpufVapaaehtoi... suositellaan maksettavan kulukorvaus sellaisista vapaaehtoistehtävistä aiheutuvista kuluista, joita ei voida pitää kohtuullisina ja vapaaehtoistoimintaan osallistumiseen sisältyvinä.

Voimassa olevien lakien mukaan yleishyödylliset yhteisöt voivat korvata vapaaehtoisille tiettyjä toiminnassa tulevia kustannuksia verottomina. Kustannusten verottomuutta ja verollisuutta on selkiytetty liitteenä olevassa ohjeessa, johon on koottu tiivistetysti yleisimmin SPR:n vapaaehtoistoiminnassa mahdollisesti esiintyviä korvauksia ja niiden verokohtelua perustuen Verohallinnon maaliskuussa 2017 antamaan ohjeeseen yleishyödyllisten yhteisöjen ja julkisyhteisöjen vapaaehtoistoiminnan ennakkoperintäkysymyksistä. Verottomista korvauksista vapaaehtoisille on tarkempaa tietoa alla olevassa liitedokumentissa.