Henkisen tuen toimintaryhmä

Henkinen tuki 
Kriisit kuuluvat ihmiselämän normaaliin kulkuun. Hoitamaton traumaattinen kriisi voi kuitenkin vaikeuttaa elämää vuosikausia. Siksi se on hyvä tunnistaa, jotta osaa auttaa toista ihmistä tai vastaanottaa apua hädän hetkellä. 
Henkisen tuen toimintaryhmällä ei toimintailtoja Tikkurilassa tällä hetkellä.