SPR Omaishoitaja/omainen terveydenhuollon asiakkaana

Jaana Vilhunen
Kuvaaja: Jaana Vilhunen
"Iloa auttamisesta!"
Jaana Vilhunen
Kuvaaja: Jaana Vilhunen
"Omaishoitajan hoitokansio ja omaishoitajakortti"

SPR Varpaisjärven omaishoitajaryhmän helmikuun luentoaiheena: Omaishoitaja/omainen terveydenhuollon asiakkaana. Tämän luennon tavoitteena on edistää omaishoitajien ja heidän hoidettaviensa terveyttä, toimintakykyä ja elämänhallintaa. Jatkossa ryhmämme omaishoitajilla on uskallusta ja valmiutta osallistua omaisen hoitoa koskevaan hoitokeskusteluun ja päätöksentekoon perusterveydenhuollossa. Omaishoitajat keskustelivat hyvin vilkkaasti ja nostivat esille tärkeitä asioita. Jokainen osallistuja sai itselleen hoitokansion ja omaishoitajakortin.
Samaa luentosarjaa on tarkoitus pitää tämän vuoden aikana myös muissa SPR:n omashoitajaryhmissä.