Rasisminvastaisen viikon kampanja & materiaalia yhdenvertaisuus/rv-toimintaan

Mistä on kysymys?

Punaisen Risti tekee rasisminvastaista työtä. Etnisen syrjinnän ehkäiseminen ja kotoutumisen tukeminen on osa Punaisen Ristin perustoimintaa ja sitä tukee mm. työ- ja elinkeinoministeriö.

Rasismi on ajattelutapa, toimintaa ja rakenteita, joka  luo eriarvoisuutta ihmisten välille sekä kieltää jokaiselle yhtäläisesti kuuluvat ihmisoikeudet. Rasistinen ajattelu on selkeässä ristiriidassa Punaisen Ristin periaatteiden kanssa, jotka korostavat inhimillisyyttä ja tasapuolisuutta.

Punainen Risti koordinoi valtakunnallista rasisminvastaisen viikon kampanjaa

Rasisminvastaisella viikolla (viikko 12 vuosittaina) edistetään yhdenvertaisuutta ja korostetaan yksittäisen ihmisen vastuuta toimia oikein rasistisessa tilanteessa. Jokainen kantaa vastuun omista asenteistaan ja valinnoistaan.

Rasisminvastainen viikko koskettaa kaikkia ja sen tehtävä on saada pysyvä vaikutus ihmisten asenteisiin.

Esimerkiksi julkisissa kuluvälineissä rasistiseen ja kaikkeen syrjivään käytökseen voi puuttua niin, että menee syrjityn viereen ja osoittaa tukensa hänelle. Myös poliisin tai vartijan voi kutsua tarvittaessa paikalle.

Tule mukaan!

Rasisminvastainen viikko haastaa yksittäiset ihmiset, järjestöt, viranomaiset, koulut, oppilaitokset, yhteisöt ja urheiluseurat mukaan kampanjaan. Asia on kaikkien yhteinen.

Urheiluseurat voivat osallistua esimerkiksi järjestämällä rasisminvastaisia teemaotteluita, nuorisotalot peli-iltoja, koulut ja oppilaitokset aamunavauksia, kunnat ja yhteisöt seminaareja ja paneelikeskusteluita. 

Punainen Risti jakaa rasisminvastaisella viikolla tunnustuksia yhteisöille, yrityksille ja yksittäisille henkilöille, jotka toiminnallaan vähentävät ihmisten välisiä ennakkoluuloja sekä edistävät yhdenvertaisuutta.

 

Osallistumisvinkkejä

1. Järjestä rasisminvastainen tapahtuma tai työpaja.
Yhdenvertaisuutta edistävän työpajan tai tapahtuman voi järjestää esimerkiksi kouluissa ja työyhteisöissä. Erilaisia tapahtumia voi suunnitella vaikka koko viikolle: herättäkää keskustelua rasismivisan avulla, harjoitelkaa yhdessä rasismiin puuttumista tai järjestäkää aiheeseen liittyvä aamunavaus. Alla lista ideoista ja materiaaleista.

2. Järjestä kouluvierailu, räätälöity työpaja tai tilaa rasismiin puuttumisen treenikehä.
Hyviä päätöksiä voidaan kerätä myös kouluissa. Ne voidaan viedä kampanjan päätteeksi vaikkapa rehtorille tai vastaavalle opettajalle. Kouluvierailun tueksi on kehitetty erilaisia menetelmiä ja materiaalia, katso alta. Rasismiin puuttumisen treenikehässä opetellaan rasismin tunnistamista ja siihen puuttumista teatterin keinoin. Painopisteenä ovat arkipäiväiset vuorovaikutustilanteet esimerkiksi julkisilla paikoilla. Treenikehä soveltuu 10–20 hengen ryhmille ja se kestää 2-3 tuntia. Jos tämä kiinnostaa, ota yhteys lähimpään Punaisen Ristin piiritoimistoon.

Tilaa rasisminvastaisen viikon materiaalia
Rasisminvastaisen viikon materiaalit ovat tilattavissa Punaisen Ristin verkkokaupasta. Materiaalit ovat maksuttomia.

Kiehumispiste keskustelu -materiaali
Materiaali on tarkoitettu opettajille, nuoriso-ohjaajille ja erilaisille yhteisöille tueksi rasismista,vihapuheesta ja isänmaallisuudesta keskustellessa. Materiaali koostuu Kiehumispiste dokumentista valikoiduista kohtauksista sekä kysymyksistä, joilla voit lähteä keskustelemaan teemoista ryhmän kanssa.

Materiaalia suositellaan käytettäväksi yli 15-vuotiaiden kanssa. Sen käyttämiseen tarvitset videotykinja nopean internetyhteyden. Materiaali löytyyy  Punaisen Ristin koulusivuilta  suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
 

Vain ihmisiä -kampanja – kaikki mukaan muutokseen!

Suomen Punaisen Ristin, Amnesty Internationalin Suomen osaston ja Kirkon Ulkomaanavun yhteinen Vain ihmisiä -kampanja kutsuu kaikki mukaan muutokseen kohti moniäänisempää ja inhimillisempää Suomea, joka kunnioittaa jokaisen ihmisarvoa ja -oikeuksia. Kampanja käynnistyi 11.2.2019.

Vain ihmisiä -kampanjan keskiössä on kohtaaminen ja tuntemattomaan tutustuminen. Meillä kaikilla on oma, ainutlaatuinen tarinamme, mutta myös paljon yhteistä – tunteita, muistoja ja tulevaisuuden toiveita. Kohtaamisiin kannustetaan niin kasvotusten kuin verkossa. Parhaimmillaan kohtaamiset voivat olla osana yksinäisyyden, syrjäytymisen ja vihapuheen vähenemisessä. 

Miten saamme kaikki mukaan?  

Vain ihmisiä -kampanja haastaa kaikki suomalaiset kohtaamaan itselle tuntemattomia, erilaisista taustoista tulevia ihmisiä. Kohtaamishaasteeseen voi jokainen osallistua omassa arjessa sekä kasvokkain että verkossa.

Kohtaamiskortit: Kohtaamishaastetta helpottamaan on tuotettu kohtaamiskortit. Korttien avulla osaston tai sen toimintaryhmän on mahdollista toteuttaa vaikka kokonainen kohtaamistapahtuma tai hyödyntää kortteja esimerkiksi osana ystävänpäivää, rasisminvastaista viikkoa tai muuta omaa tapahtumaa. Voitte kutsua jo suunniteltuihin tapahtumiin, olemassa oleviin verkostoihin ja kampanjoihin uusia ja tuttuja henkilöitä ja miettiä, miten voisimme pitää yllä turvallisen ja jokaisen ainutlaatuisuutta kunnioittavan yhteisön ja yhteiskunnan.

Sosiaalinen media: Kampanjaan voi osallistua jakamalla sosiaalisessa mediassa päivityksiä omista merkityksellisistä kohtaamisista ja haastaa muita mukaan hashtagilla #vainihmisia . Nämä ”vainihmisia -julkaisut näkyvät myös kampanjan verkkosivulla.

 

Miksi vastustan rasismia – asennetyökalu työntekijöille ja vapaaehtoisille
Suomen Punaisen Ristin Ei rasismille! -hanke on yhteistyössä kumppanijärjestöjensä kanssa tuottanut eri järjestöjen työntekijöille ja vapaaehtoisille asennetyökalun eli tiiviin paketin niistä perusteista, miksi rasismia tulisi vastustaa ja miksi rasismin vastaista työtä järjestöissä tehdään.

R-sana pop-up!
Ei rasismille! -hanke on koostanut mallin, joka tukee rasismin käsittelyä erilaisissa ryhmissä, myös vertaistuellisissa ryhmissä. Malli on joustava ja sisältää erilaisia mahdollisuuksia, joita voidaan toteuttaa kohderyhmän ja olosuhteiden mukaisesti. Sopiva aika keskustelulle on 1 - 2 h.
 

Rasismivisa
Pelaa Rasismivisaa. Pohdi omia esimerkkejä hyvistä rasisminvastaisista teoista. Teko voi olla itse nähty, tehty tai kuvitteellinen. Samalla voit pohtia seuraavia kysymyksiä:
- Miksi on tärkeää vastustaa rasismia ja puuttua yksittäisiin rasistisiin tekoihin ja tilanteisiin?
- Miten rasistisen teon voi tunnistaa?
- Miten rasismiin voi puuttua?
- Mikä rasismiin puuttumisessa on vaikeaa ja miten sitä voisi helpottaa?
- Millainen on hyvä rasisminvastainen teko?

Lataa itsellesi kirja – Ei niin mustavalkoista
Mediasta, vähemmistöistä ja rasismista toimittajien omin sanoin. Pohdittavaksi journalistiseen työhön.

Punaisen Ristin lasten kerhot ja opetusmateriaalit ala- ja yläkouluille sekä lukioille että ammattioppilaitoksille käsittelevät isoja ja tärkeitä kysymyksiä.

Tarjoamme peruskoulun ja lukion opettajille sekä nuorisotyöntekijöille käyttövalmista opetusmateriaalia, jossa käsitellään rasismia, erilaisuutta ja suomalaisuutta. Materiaalia löytyy useiden oppiaineiden tunneille ja se soveltuu kokonaisuudessaan myös nuorisotalojen käyttöön. Suunnittelemissamme opetusrasteissa yhdistyvät tiedon hankkiminen, teemojen pohtiminen sekä toiminnallinen oppiminen.

Rasisminvastainen kampanja toteutetaan erityisesti nuorten kautta. Meillä kaikilla on ennakkoluuloja ja erilaisuuteen liittyviä pelkoja. Kouluissa ja nuorisotaloilla niistä on kuitenkin hyvä puhua yhdessä luotettavan aikuisen kanssa. Näin rakennamme turvallisempaa kasvuympäristöä lapsille ja nuorille.

Materiaaleilla haluamme rohkaista opettajia ja nuorisotyöntekijöitä erilaisuuteen perustuvan syrjinnän avoimempaan käsittelyyn luokkahuoneissa ja nuorisotaloilla. Opetusrasteissa on selkeät ohjeet sekä oheismateriaalia.  Ideoita voi käyttää joko sellaisinaan tai soveltaa omalle luokalle tai nuorisoryhmälle sopiviksi.

OHJELMAA ALAKOULUILLE
Punaisen Ristin opetusmateriaalit alakouluille käsittelevät isoja ja tärkeitä kysymyksiä niin, että pienimmätkin ymmärtävät.

Globaalikasvatus alakoulujen materiaali sisältää neljä kokonaisuutta, jotka keskittyvät seuraaviin teemoihin: puhdas vesi, tulvat, ruoka ja ilmasto.
Jokaiseen opetuskokonaisuuteen kuuluu tarinoita, joita oppilaat voivat lukea itsenäisesti ja vastata tarinoiden lopussa oleviin kysymyksiin. Lisäksi kokonaisuuksiin kuuluu opettajan johdolla suoritettavia tehtäviä ja toiminnallinen Testaa Reddien kanssa -osuus sekä kuvaesityksiä teksteineen. Kokonaisuuksia voi yhdistellä ja tehdä osissa tarpeen mukaan.

OHJELMAA YLÄKOULUILLE
Haluamme rohkaista opettajia ja nuorisotyöntekijöitä erilaisuuteen perustuvan syrjinnän avoimempaan käsittelyyn luokkahuoneissa ja nuorisotaloilla. Opetusrasteissa on selkeät ohjeet sekä oheismateriaalia. Ideoita voi käyttää joko sellaisinaan tai soveltaa omalle luokalle tai nuorisoryhmälle sopiviksi

OHJELMAA LUKIOILLE JA AMMATTIOPPILAITOKSILLE
Tarjoamme lukion opettajille ja nuorisotyöntekijöille käyttövalmista opetusmateriaalia, jossa käsitellään rasismia, erilaisuutta ja suomalaisuutta. Materiaalia löytyy useiden oppiaineiden tunneille ja se soveltuu kokonaisuudessaan myös nuorisotalojen käyttöön. Suunnittelemissamme opetusrasteissa yhdistyvät tiedon hankkiminen, teemojen pohtiminen sekä toiminnallinen oppiminen.

Globaalikasvatus
Toisen asteen opetusaineisto kertoo laajasti elämästä kehitysmaissa, ongelmista ja työstä niiden ratkaisemiseksi.
Opetuskokonaisuuksia voi halutessaan täydentää toiminnallisilla koulurasteilla.

Sodassakin on säännöt
Oppimateriaalipaketti tutustuttaa oppilaat sodan oikeussääntöihin. Materiaalissa kerrotaan sodan vaikutuksista ja Punaisen Ristin avustustoiminnasta sota-alueilla. Materiaalipaketti koostuu yhdeksästä oppitunnista. Yksittäisiä oppitunteja voi hyödyntää, vaikkei kävisikään koko oppimateriaalia läpi. Materiaalipaketissa on myös esitelty oppimateriaalin yhtymäkohtia yläkoulun ja lukion opetussuunnitelmaan. Esittelyt on tehty oppiaineittain.Tältä sivulta löytyy koko materiaalipaketti yksissä kansissa sekä yksittäisten oppituntien materiaalit lyhyiden esittelyjen kera.

Punaisen Ristin videoita koulukäyttöön
Koululaisille sopivat videot ovat nopea ja helppo tapa tutustua Punaisen Ristin työhön ja apuun, jota maailmalla tarvitaan. Hyödynnä videoita opetuksessa ja koulun tapahtumissa.

Koulujen aamunavaukset
Punaisen Ristin aamunavaukset käsittelevät tärkeitä teemoja rasismista päihteisiin ja sodan säännöistä luonnonkatastrofeihin. Punainen Risti tuottaa jatkuvasti kampanjoihin liittyviä aamunavauksia. Kannattaa siis käydä tarkistamassa aamunavausvarantomme ainakin Punaisen Ristin viikolla toukokuussa ja Nälkäpäivän aikaan syyskuussa. Voit hyödyntää ja muokata aamunavauksia vapaasti.

Tilaa opettajan uutiskirje
Opettaja, haluatko pysyä ajan tasalla Punaisen Ristin kouluille ja oppilaitoksille suunnatuista materiaaleista, saada ajankohtaista tietoa vaikkapa kriisin puheeksi ottamisesta koulun arjessa? Kaipaatko ideoita vanhempainiltaan, ajankohtaisia aamunavauksia tai vinkkejä teemapäivien toteuttamiseen? Tilaa sähköpostiisi 6-10 kertaa vuodessa ilmestyvä Opettajan uutiskirje. Saat tuoreet tiedot uusista opettajien käyttöön tehdyistä materiaaleista, tapahtumakokonaisuuksista ja ajankohtaisista puheenaiheista helposti käyttöösi.

Ota yhteyttä
Onko sinulla idea? Kysymys Punaisen Ristin toiminnasta? Luennoitsijavierailu järjestettävänä? Opetusmateriaalin tarve? Tapahtuma järjestettävänä? Ole rohkeasti yhteydessä – autamme mielellämme! Punaisen Ristin piirien yhteystiedot.

Tule mukaan monikulttuuriseen toimintaan
Punaisen Ristin monikulttuurinen toiminta tuo yhteen eri taustaisia ihmisiä. Vapaaehtoisena voit edistää yhdenvertaisuutta ja rakentaa moniarvoista yhteiskuntaa.

Tule turvapaikanhakijoiden tueksi
Suomen Punainen Risti tukee viranomaisia turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten vastaanottamisessa ja ylläpitää useita vastaanottokeskuksia toimipisteineen eri puolilla Suomea.

Lapsille ja päiväkodeille on suunnitteilla omaa materiaalia, nyt on tarjolla näitä toimintoja:

REDDIE KIDS – LASTEN KERHOTOIMINTA (7 – 12-vuotiaille)
Lapset tutustuvat leikin lomassa Punaisen Ristin arvoihin ja toimintaan. Reddie Kids -kerhon teemoja ovat käytännöllisten perus ensiaputaitojen ja turvallisuuden lisäksi muun muassa ystävyys, suvaitsevaisuus sekä vieraiden kulttuureiden ymmärtäminen ja arvostaminen.  Kerho tarjoaa varhaisnuorelle loistavan mahdollisuuden tutustua Punaiseen Ristin toimintaan ja periaatteisiin.

Tarjolla on lisäksi tietysti paljon hauskanpitoa ja uusia kavereita. Kerhot toimivat paikallisosastossa ja vetäjinä toimivat koulutetut ohjaajat. Jokaisella kerholla on oma toimintasuunnitelmansa. Mukaan kerholaiseksi? Ota yhteyttä paikallisosastoon ja kysy kerhosta.

Lisätietoa kampanjasta:

Oma piiritoimisto

 

LiiteKoko
PDF icon Rasismi 24 lautapeli ryhmätoimintojen työvälineeksi 2.35 MB
PDF icon Rasismi 24 lautapelin ohjeet 677.78 KB
PDF icon Malli rasismin käsittelyyn monikulttuurisissa ryhmissä678.08 KB
PDF icon Yhdenvertaisuus materiaali SEIS375.3 KB
PDF icon Lyhyt esitys yhdenvertaisuudesta, rasismista483.66 KB
PDF icon Join In – projektin valtavirtaistetun mallin keskeiset elementit 107.63 KB
PDF icon HARJOITUS RYHMÄSSÄ: Ota askel eteenpäin152.25 KB
Image icon Ei rasismille! logo107.76 KB
Image icon Ei rasismille! logo67.59 KB
Image icon Ei rasismille! logo web käyttöön67.59 KB
PDF icon Ei rasismille! logo tarra painoon47.88 KB
PDF icon Ei rasismille! logo polkupyörätarra painoon20.97 KB
PDF icon EU-MIDIS IIMaahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen kokemukset EU:ssa865.5 KB
PDF icon ROMANIKOULUTUS, lyhytelokuva (Yhteiset Lapsemme ry)218.22 KB
PDF icon ROMANIKOULUTUS, Diaesitys8.39 MB
PDF icon ROMANIKOULUTUS, diojen taustatekstit2.01 MB
PDF icon ROMANIKOULUTUS, tehtävä490.47 KB
PDF icon ROMANIKOULUTUS, väittämäkortit447.04 KB
PDF icon ROMANIKOULUTUS, ohjeita kouluttajalle360.18 KB
PDF icon ROMANIKOULUTUS, pohdintatehtävä718.72 KB
PDF icon ROMANIKOULUTUS, ESITYS8.39 MB
Image icon Logo Ei rasismille neliö303.78 KB
Image icon Logo Ei rasismille ja Punainen Risti neliö382.78 KB
Image icon Logo FB Ei rasismille ja Punainen Risti 254.95 KB
Image icon Logo FB cover Ei rasismille ja Punainen Risti435.82 KB
Image icon LOGO Ei rasismille, rv viikko 2019 digitauluun, seinälle heijastettavaksi yms.348.49 KB
Image icon Logo FB Ei rasismille199.71 KB
Image icon Logo FB cover Ei rasismille348.49 KB
Image icon Ei_rasismille_hashtag_jakokuva 1200x1200_neliö.png294.36 KB
Image icon Ei_rasismille_hashtag_jakokuva FB 1200x628.png244.12 KB
Image icon Ei_rasismille_hashtag_jakokuva Twitter 440x220.png76.49 KB
Image icon Ei_rasismille_Twitter 440x220-01.png61.96 KB
Image icon Ei_rasismille_Twitter_cover_2019_1500x500px_Artboard 9.png238.87 KB
PDF icon Ohje väkivalta - ja uhkatilanteiden varalle_0.pdf114.71 KB