Uudet ensiapu- ja elvytysohjeet 2016 / Nya anvisningar för första hjälpen och återupplivning 2016

Uudet ensiapu- ja elvytysohjeet on julkaistu 4.2. Ensiapu- ja ensihoitosymposiumin yhteydessä. Täältä löydät kaikki uudet ohjeet kerättynä yhdelle sivulle.

Nya anvisningar för första hjälpen och återupplivning har getts ut i samband med Första hjälpen och akutvårdssymposiet 4.2. Klicka här för alla nya instruktioner samlade på en sida.