Hyvä elämä-Hyvä mieli -hanke

Tero Hintsa
Kuvaaja: Tero Hintsa

Hyvä Elämä, Hyvä Mieli -hanke on Saarijärveläisten järjestöjen yhteistyöhanke, jota koordinoi Suomen Punaisen Ristin Saarijärven osasto. Järjestöjen yhteistyöllä pyritään lisäämään hyvää elämää ja hyvää mieltä Saarijärvellä sekä lieventämään yksinäisyyttä.

Hyvä Elämä ja Hyvä Mieli kuuluvat jokaiselle!