Yhteistuumin ystävätoimintaan – Punaisen Ristin vapaaehtoiset ystävät turvapaikanhakijoiden tukena

Hanne-Miia Ollikainen
Kuvaaja: Hanne-Miia Ollikainen
"Yhteistuumin Punaisen Ristin ystävätoimintaan. Vasemmalta Ville Ystävävälittäjä, Veera Vapaaehtoinen ja Vilma Ohjaaja."
Hanne-Miia Ollikainen
Kuvaaja: Hanne-Miia Ollikainen
Hanne-Miia Ollikainen
Kuvaaja: Hanne-Miia Ollikainen
Hanne-Miia Ollikainen
Kuvaaja: Hanne-Miia Ollikainen
Hanne-Miia Ollikainen
Kuvaaja: Hanne-Miia Ollikainen
"Punaisen Ristin vapaaehtoistoiminta herätti suurta kiinnostusta syksyllä 2015."

Yhteistuumin ystävätoimintaan – Punaisen Ristin vapaaehtoiset ystävät turvapaikanhakijoiden tukena

Turvapaikanhakijamäärien lisääntyminen kasvatti tarvetta monille ystäväkursseille ja vapaaehtoisten kouluttamiselle. Tähän tarpeeseen vastasivat Punaisen Ristin ystävä- ja tulijan tueksi kursseista räätälöidyt neljän tunnin mittaiset lyhytkurssit. Hämeen piirissä järjestettiin useita ystäväkursseja uusille vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille.

Ystäväkurssit kiinnostivat syksyllä 2015

Ystäväkursseja järjestettiin syksyn aikana Hämeen piirin alueella 15 ja tulijan tueksi -kursseja 13. Suurin osa syksyn kursseista olivat lyhytkursseja. Kurssien osallistujamäärät olivat suuria, ystäväkursseille osallistui yhteensä 313 ja tulijan tueksi- kursseille 262 uutta vapaaehtoistoiminnasta kiinnostunutta. Kursseja pidettiin Tampereella, Forssassa, Hämeenkyrössä, Hämeenlinnassa, Mäntässä, Nokialla, Pälkäneellä, Lahdessa, Kangasalla, Riihimäellä, Heinolassa ja Nastolassa. Lisäksi osastot ovat voineet järjestää omia ystävä- ja tulijan tueksi kursseja, joiden lukumäärä ja osallistujamäärät nostavat kurssien ja koulutettujen määrää piirin alueella. Hämeessä järjestettiin myös useita vapaaehtoisille suunnattuja Punaisen Ristin infoja, jotka tavoittivat 355 vapaaehtoistoiminnasta kiinnostunutta ihmistä. Syksyn aikana uusien vapaaehtoisten ja vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneiden määrä on noussut suuresti. Seuraavana haasteena, tosin positiivisena sellaisena, on saada mahdollisimman moni uusista vapaaehtoisista mukaan toimintaamme pitkällä tähtäimellä. Mitä tapahtuu osastossa ystäväkurssin jälkeen? Tehdään pieni kurkistus vapaaehtoisen ystävätoiminnan maailmaan kuvitteellisten henkilöiden avulla. 

Veera Vapaaehtoisen polku ystäväksi

Veera Vapaaehtoinen kävi ystävä- ja tulijan tueksi lyhytkurssit marraskuussa 2015. Kursseilla hän sai myös tietoa oman paikkakunnan Punaisen Ristin toiminnasta. Kurssien jälkeen Veera Vapaaehtoinen otti vielä yhteyttä oman paikkakunnan Punaisen Ristin osastoon ja kertoi käyneensä ystäväkurssit ja haluavansa ystäväksi jollekin ystävää tarvitsevalle. Hän toivoi ystäväksi turvapaikanhakijaa, sillä heitä oli saapunut paljon myös omalle paikkakunnalle, mutta kertoi voivansa alkaa ystäväksi myös jollekin toiselle maahanmuuttaneelle.

Osaston vapaaehtoinen Ville Ystävävälittäjä sopi Veera Vapaaehtoisen kanssa tapaamisen. Ville Ystävävälittäjä kertoi, että heidän osastossaan on aloittanut monta uutta vapaaehtoista ystävätoiminnassa. Osasto on ollut yhteydessä myös paikkakunnalle tulleeseen Punaisen Ristin vastaanottokeskukseen asiasta. Osaston vapaaehtoiset ja vastaanottokeskuksen henkilökunta olivat yhdessä pohtineet, millaista vapaaehtoistoimintaa vastaanottokeskuksessa asuville turvapaikanhakijoille voisi suunnata. Ville Ystävävälittäjä ja vastaanottokeskuksessa työskentelevä Vilma Ohjaaja olivat päättäneet yhteistuumin kertoa vapaaehtoisesta ystävätoiminnasta vastaanottokeskuksen asukkaille. Ystävätoiminta herätti suurta kiinnostusta ja muutama ystäväpari ja kummiperhe olikin jo muodostettu.

Ville Ystävävälittäjä ja Veera Vapaaehtoinen tapasivat heti seuraavalla viikolla. Ville Ystävävälittäjä ehdotti, että Veera Vapaaehtoinen voisi alkaa ystäväksi vastaanottokeskuksessa asuvalle nuorelle naiselle, jolla oli kaksi alle kouluikäistä lasta. Heillä molemmilla oli alle kouluikäisiä lapsia ja molemmat pitivät ulkoilusta. Kahdenkeskisessä ystävätoiminnassa yhteisillä kiinnostuksen kohteilla voi olla suuri rooli. Ensimmäinen tapaaminen järjestettiin vastaanottokeskukseen ja heti seuraavalla viikolla naiset tapasivat jo kaupunkiin tutustumisen merkeissä. Näin Veera Vapaaehtoisen vapaaehtoispolku Punaisen Ristin ystävänä alkoi.

Iloa ystävyydestä

Jokaisen vapaaehtoisen polku ystävänä on erilainen ja ystävätoimintaa on monenlaista. Vapaaehtoisesta ystävätoiminnasta kiinnostuneet voi ohjata Punaisen Ristin ystäväkursseille ja ottamaan yhteyttä paikalliseen Punaisen Ristin osastoon. Punaisen Ristin osastossa on hyvä olla nimettynä ystävätoiminnan yhteyshenkilö tai ystävävälittäjä. Jos osastostasi ei vielä löydy ystävävälittäjää, ei hätä ole suuri, sillä vapaaehtoiset voivat esimerkiksi osallistua piirin järjestämälle ystävävälittäjäkurssille. Ystävävälittäjäkoulutus tukee osaston ystävätoimintaa ja koulutuksesta saa työkaluja ystävätoiminnan järjestämiseen omassa osastossa. Jos ystävätoimintaa halutaan järjestää esimerkiksi turvapaikanhakijoille, Punaisen Ristin osasto voi ottaa yhteyttä paikkakunnan vastaanottokeskukseen ja kertoa ystävätoiminnasta. Samalla voidaan yhteistuumin sopia, miten ystävätoiminta voidaan aloittaa. Vastaanottokeskuksen asukkaille kerrotaan Punaisen Ristin ystävätoiminnasta ja tällä tavoin voidaan löytää niitä ihmisiä, joita ystävätoimintaan osallistuminen kiinnostaa. Ystävätoiminta voi alkaa myös ryhmämuotoisena, vaikka vierailuina vastaanottokeskukseen, jolloin kynnys osallistua ystävätoimintaan on matalampi. Ryhmässä vapaaehtoiset ja turvapaikanhakijat voivat yhdessä miettiä, mitä ja milloin voitaisiin yhteistuumin tehdä. Näin voi muotoutua erilaisia toimintaryhmiä kiinnostusalueiden mukaan ja ystävyyttä ja kontakteja syntyy ihan huomaamatta.

Ystäväksi voi ryhtyä vanhukselle, nuorelle tai vaikka maahanmuuttaneelle ja toimintaa voi keksiä kävelyretkistä museokäynteihin tai vaikka yhteisiin harrastuksiin. Ystävätoiminta vahvistaa ihmisten hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä sekä lisää vuorovaikutusta erilaisten ihmisten välillä. Panostetaan yhdessä ystävätoimintaan näin ystävänpäivän lähestyessä ja saadaan iloa ystävyydestä!

Hanne-Miia Ollikainen

Ystävävälittäjäkurssi Tampereella 20.2.2016

Ystävänpäivä 2016: https://rednet.punainenristi.fi/ystavanpaiva

Ilmoittautuminen vapaaehtoiseksi: https://www.punainenristi.fi/vapaaehtoiseksi

Lisää tietoa ystävätoiminnasta: https://rednet.punainenristi.fi/node/7250