Äkkilähtö 2016- valmiusharjoitus

1.10.2016
Äkkilähtö 2016 on Punaisen Ristin valtakunnallinen valmiusharjoitus, jossa harjoitellaan ja testataan Punaisen Ristin kykyä toimia evakuointitilanteessa viranomaisten apuna. Samalla vahvistetaan koulujen kriisivalmiutta, sillä kohderyhmänä ovat yläkouluikäiset nuoret perheineen.
Sijainti:
Kauppakatu 35, 80100, Joensuu
Tapahtuman tyyppi: 
  • Harjoitukset
Järjestäjä: 
• Valtakunnallisesti harjoitus toteutetaan yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön ja opetushallituksen kanssa.

ÄKKILÄHTÖ 2016

1.10.2016

Tapahtuman tyyppi:
Harjoitukset

Mikä Äkkilähtö 2016?
Äkkilähtö 2016 on Punaisen Ristin valtakunnallinen valmiusharjoitus, jossa harjoitellaan ja testataan Punaisen Ristin kykyä toimia evakuointitilanteessa viranomaisten apuna. Samalla vahvistetaan koulujen kriisivalmiutta, sillä kohderyhmänä ovat yläkouluikäiset nuoret perheineen.

Äkkilähdössä nuoret pääsevät kokemaan, miltä tuntuu, kun kotoa joutuu lähtemään ilman varoitusta ja koulusta tulee hetkeksi koti. Koko perheelle harjoitus tarjoaa mahdollisuuden vahvistaa henkistä kriisinkestävyyttä ja kykyä toimia kriisitilanteissa.

Harjoitus tukee osaston auttamisvalmiutta

Äkkilähtö 2016 järjestetään yläkouluissa lauantaina 1.10, joka on monien koulujen työpäivä.

Valmiusharjoituksen tavoitteena on kannustaa Punaisen Ristin piirejä ja osastoja harjoittelemaan yhdessä yläkoulujen ja viranomaisten kanssa oman alueen valmiuksia toimia evakuointitilanteissa.

Päivän aikana osastot järjestävät koululla toimintarasteja ja tietoiskuja. Koululle voi perustaa myös evakuointikeskuksen, jossa Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa) harjoittelee johtokeskuksen toimintaa.

Harjoitus antaa osastolle hyvän mahdollisuuden testata ja päivittää valmiussuunnitelmaansa. Samalla vapaaehtoiset pääsevät harjoittelemaan johtamista, tilannekuvan muodostamista, viestiliikennettä sekä yhteistyötä eri toimijoiden ja median kanssa.

Harjoituksella ei ole yhteistä taustatilannetta, sillä turvallisuusriskit vaihtelevat paikkakunnittain. Kukin osasto voi valita alueellaan mahdollisen kriisitilanteen, jonka vuoksi asukkaat jouduttaisiin evakuoimaan kodeistaan. Tilanne voi olla esimerkiksi tulva, tulipalo, pitkä sähkökatko tai vaarallisia aineita kuljettavien säiliöautojen tai junien törmäys.

On tärkeää suunnitella harjoitus osaston omien resurssien puitteissa ja tarvittaessa tehdä yhteistyötä naapuriosaston kanssa. Ideointivaiheessa kannattaa käyttää hyödyksi Punaisen Ristin valmiit opetusmateriaalit kouluille. Sieltä voi päivän ohjelmaksi poimia esimerkiksi ensiavun rastiradan, johon koko perhe voi osallistua. Pienilläkin teoilla on suuri merkitys, eikä ketään jätetä suunnittelussa yksin. Tukea suunnitteluun saa ottamalla yhteyttä piirin valmiuspäällikköön tai nuorisotoiminnan suunnittelijaan.

Harjoitus on myös loistava tilaisuus innostaa nuoria osaston vapaaehtoisiksi.

Yhteistyökumppanit

·        Osaston yhteistyökumppaneita harjoituksen järjestämisessä ovat piirin lisäksi alueen koulut, viranomaiset, kunta, oman alueen Vapepa- järjestöt ja Nuorten turvatalot.

·        Kannattaa olla jo nyt yhteydessä oman alueen yläkouluun ja sopia harjoituksen järjestämisestä.

·        Kunnat vastaavat koulujen evakuointisuunnitelmista ja evakuoinnin järjestämisestä. Siksi on tärkeää suunnitella ja toteuttaa harjoitus yhdessä alueen viranomaisten kanssa.

·        Valtakunnallisesti harjoitus toteutetaan yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön ja opetushallituksen kanssa.

Lisätietoja:
Harjoituksen nettisivut: https://rednet.punainenristi.fi/akkilahto
Valmiuspäällikkö Mika Korppinen, p. 0400 648 268