Livräddande Första Hjälpen (4 timmar)

Livräddande Första Hjälpen (4 timmar)

På en fyratimmarskurs i livräddande första hjälpen lär man sig agera i nödsituationer som kräver snabbt ingrepp (till exempel hjärtattack, kvävning, blödning). Utbildningen lämpar sig väl för personer som inte har tidigare erfarenhet av livräddande första hjälpen eller som vill repetera sina kunskaper. Kursen förlänger den tid då FHJ 1®- eller FHJ 2®-intyg är i kraft med tre år.

Röda Korsets kurser i första hjälpen är olika långa och har olika fokus, men kärnan är den samma i dem alla: livräddande första hjälpen. Första hjälpen som räddar liv kompletteras med innehåll som skräddarsys för företag och andra målgrupper. Vi beaktar också deltagarnas specialbehov. Våra utbildare har utbildat anställda inom olika branscher, företag och vårdinrättningar.

Utbildning i Första Hjälpen är en del av säkerheten på arbetsplatsen och den förebyggande företagshälsovården. Företag kan ansöka om ersättning för utgifterna från folkpensionsanstalten i enlighet med sjukförsäkringslagen.

Vi genomför samtliga kurser så att deltagarna får mycket praktisk övningstid. En grupp består av högst 15 personer per utbildare.

Kursinnehåll:
- Första hjälpen vid medvetslöshet
- Basal hjärt-lungräddning
- Främmande föremål i luftvägarna
- Störning i blodcirkulationen (chock)
- Stoppande  av blödning