Första Hjälpen 1® (16 timmar)

Första Hjälpen 1® (16 timmar)

På en grundkurs i första hjälpen lär man sig att hjälpa i samband med olyckor och vanliga sjukdomsanfall samt vad man ska göra när en smärre olycka inträffar i hemmet eller på fritiden.

Redan efter Röda Korsets kortaste, fyra timmar långa kurs i första hjälpen kan man identifiera en nödsituation och ge livräddande första hjälpen. På längre kurser lär man sig hjälpa också i samband med smärre olyckor. Till exempel hjärt-lungräddning som inleds genast efter att en person har drabbats av hjärtstillestånd fördubblar chansen att den insjuknade kan återgå till ett normalt liv.

Utbildning i Första Hjälpen är en del av säkerheten på arbetsplatsen och den förebyggande företagshälsovården. Företag kan ansöka om ersättning för utgifterna från folkpensionsanstalten i enlighet med sjukförsäkringslagen.

Vi genomför samtliga kurser så att deltagarna får mycket praktisk övningstid. En grupp består av högst 15 personer per utbildare.

Kursinnehåll:
- Att hjälpa i samband med olyckor och sjukdomsanfall
- Grunderna i livräddande första hjälpen
- Första hjälpen vid medvetslöshet
- Basal hjärt-lungräddning
- Främmande föremål i luftvägarna
- Störning i blodcirkulationen (chock)
- Sår
- De vanligaste sjukdomsanfallen
- Brännskador
- Ledskador och benbrott
- Förgiftning
- Praktiska övningar