Första Hjälpen kurser

Snabb Första Hjälpen kan rädda livet på en kollega eller en familjemedlem!

Röda Korset är den ledande första hjälpen-experten och -utbildaren i Finland. Vi ordnade våra första kurser i första hjälpen redan år 1885 och vi för utbildningen vidare i samarbete med internationella Röda Korset och våra europeiska systerföreningar.
Vi ordnar kurser i första hjälpen både på arbetsplatser och i våra utbildningscentrum.

Exempel på Röda Korsets Första Hjälpen kurser:

Kurs i Första Hjälpen 1® (16 timmar):
 - Du vet vad du ska göra när en olycka inträffar, i samband med de vanligaste sjukdomsattackerna och när något händer hemma eller på fritiden.

Kurs i Livräddande Första Hjälpen (4 timmar):
 - Du vet vad du ska göra i en livshotande situation och kan slå larm.

Kurs i livräddande Första Hjälpen (8 timmar):
 - Du vet vad du ska göra i samband med de vanligaste sjukdomsanfallen, du kan slå larm och ta hand om smärre blessyrer som brännsår och sår.